Najvýkonnejšia prílivová turbína na svete už vyrába elektrinu

ZDROJ | Orbital Marine

Vodné elektrárne patria k ekologicky, aj energeticky k najzaujímavejším obnoviteľným zdrojom energie. Problémom však zostáva budovanie vodných nádrží, pri ktorom dôjde k zaplaveniu často rozsiahlych území a k zániku existujúcich ekosystémov, prípadne aj osídlení.

To, že jeden ekosystém po vzniku umelého jazera nahradí iný, nechceme rozoberať. Prílivové vodné elektrárne však takýmito traumami netrpia, pretože žiadne hrádze nepotrebujú. Využívajú potenciálnu a následne kinetickú energiu vody vytvorenú rozdielom hladiny počas prílivu a odlivu.

Pozrite siOrbital O2 – najvýkonnejšia prílivová turbína na svete?

Jedným z perspektívnych startupov v oblasti vývoja a budovania prílivových turbín je škótska spoločnosť Orbital Marine Power, ktorá už v apríli ohlásila, že dokončila stavbu najväčšej prílivovej (dvoj)turbíny s názvom Orbital O2.

ZDROJ | Orbital Marine

Je to prvá turbína spoločnosti založenej v Edinburghu a hneď je s výkonom 2 MW aj najvýkonnejšou na svete. Plávajúca turbína je ukotvená vo Fall of Warness, kde ju podmorský kábel spája s Európskym námorným energetickým centrom ( European Marine Energy Centre, EMEC).

Operáciu presunu 680-tonovej prílivovej turbíny z prístavu Dundee po rieky Tay úspešne zvládla spoločnosť Osprey Shipping Ltd. Orbital O2 je ukotvená štvorbodovým kotviacim systémom. pláva na vodnej hladine a k jej ramenám sú pripevnené rotory, ktoré získavajú energiu z prílivového aj odlivového prúdu.

Podľa Orbital Marine turbína teraz vyrába dostatok elektriny pre približne 2 000 britských domácností a ušetrí približne 2 200 ton CO2 ročne.

Výstavbu Orbital O2 umožnili verejní investori prostredníctvom platformy etického investovania Abundance Investment. Podporil ju aj škótsky vládny fond Saltire Tidal Energy Challenge Fund a finančné prostriedky Európskej únie.

Turbína Orbital O2 je pilotný projekt, ktorého ďalším prvkom je výroba elektrickej energie pre pobrežný elektrolyzér EMEC na výrobu zeleného vodíka. Hlavným cieľom je však komercializácia technológie, ktorá by vytvorila viac pracovných miest.

Pozrite siBriti spustili najväčšie veterné turbíny na svete

Očakáva sa, že 74 metrov dlhá turbína Orbital O2 bude pracovať minimálne 15 rokov. Tento projekt by mohol byť inšpiráciou pre výrobu čistej energie v mnohých prímorských krajinách.

ZdrojElectrek

Komentáre k článku