Náhrada katastrálnej Mapky má už aj 3D zobrazenie

ZDROJ | ZBGIS

Portál ZBGIS.sk nedávno spustil aj beta verziu 3D zobrazenia pre katastrálnu mapu Slovenska. Vďaka tomu si môžete nehnuteľnosti pozrieť nielen na 2D mape, ale prezrieť si ich aj v 3D zobrazení. Veľkú presnosť zatiaľ ale nečakajte.

ZDROJ | ZBGIS

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS), je ale náhradou niekdajšej aplikácie Mapka, ktorý je tu už čosi vyše roka. Odvtedy v systéme pribudlo niekoľko noviniek, napríklad ako kreslenie do máp, objednávka, vaše miesta či export dát v základnej mape, no úplnou novinkou je možnosť 3D zobrazovania.

Základná báza údajov pre geografický informačný systém (ZBGIS®) je súčasťou informačného systému geodézie, kartografie a katastra, ktorý tvorí a zabezpečuje Úrad geodézie kartografie a katastra SR na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

ZDROJ | ZBGIS

3D zobrazenie je aktuálne iba v testovacej prevádzke. Dostanete sa k nemu cez tlačidlo 3D TEST v pravom bočnom paneli pri zobrazení mapy Kataster nehnuteľností.

Zobrazenie nehnuteľností na konkrétnych parcelách je ale pomerne nepresné. Nie je možné čakať presné 3D zobrazenie budov. Na základné prezretie to ale celkom stačí.

Napríklad takto vyzerá bratislavský hrad…

ZDROJ | ZBGIS

Aj zámok v Bojniciach je zaujímavý…

ZDROJ | ZBGIS

Ale aj Dóm svätej Alžbety v Košiciach.

ZDROJ | ZBGIS

Načítavanie údajov je však pomerne lenivé, so slabým počítačom a internetovým pripojením sa načakáte ešte dlhšie. Pozitívom je, že na úrade stále niečo vylepšujú a snažia sa priniesť výhody pre bežných ľudí.

Chyby sa však stále nájdu. Odporúčame ich nahlasovať Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky na gkuzc@skgeodesy.sk.

ZdrojZBGIS

Komentáre k článku