Nadácia Tatra banky podporila 7 inovatívnych projektov z IT

ZDROJ | Tatra banka

Nadácia Tatra banky vyhlásila výsledky grantového programu E-Talent, ktorý patrí medzi jej stabilné programy. Na podporu siedmich projektov nadácia venuje 25 tisíc eur. Cieľom tohto programu je podporovať inovatívne projekty študentov a učiteľov informačných technológií a aplikovanej informatiky.

Nadacia Tatra banky 03
ZDROJ | Tatra banka

Do grantového kola bolo prijatých 22 projektov. Medzi podporenými boli 4 projekty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, 2 projekty Technickej univerzity v Košiciach a 1 projekt Žilinskej univerzity v Žiline. Stručne si ich predstavme.

1. IndoorNav – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ústav informatiky a softvérového inžinierstva

Nová technológia iBeacon (majáčik) otvára nové možnosti k tvorbe aplikácií poskytujúcich navigáciu vo vnútorných priestoroch. Môže ísť o budovu nákupného centra, nemocnice, úradu, biznis centra, múzea, komplexnej výstavy, zoologickej záhrady, hotela, univerzity alebo akejkoľvek inej budovy, či priestoru skladajúceho sa z budov.

2. HoloBanking – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Projekt HoloBanking uvádza použitie Microsoft HoloLens v oblasti elektronického bankovníctva, čím klientom banky zefektívňuje a sprehľadňuje prácu s ich financiami z pohodlia domova. V rámci tohto zámeru projekt HoloBanking poskytuje možnosť navštívenia pobočky banky z obývačky klienta, no zároveň neopomína jeho bezpečnosť a súkromie pri práci s financiami na verejnosti a to práve prostredníctvom zmiešanej reality.

3. Atmosférická sonda merajúca fyzikálne veličiny – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Ústav počítačových systémov a sietí

Krokom pred vypustením družíc do vesmíru je vývoj atmosférických sond, ktoré sú vynášané do stratosféry pomocou meteorologických balónov. Projekt je zameraný na vytvorenie systému, ktorý bude používať bežne dostupný hardvér na meranie zmien prostredia po dobu celého letu, ktoré môžu byť použité na zlepšenie súčasných modulov.

bose_lifestyle_135_a_cinemate_1sr_10
ZDROJ | Bose
4. CASTLE – Comfortable and SmarT Living Expanded – Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie

Projekt CASTLE je zameraný na vývoj a výskum ekonomických, pohodlných a inteligentných priestorov pre domácnosti, kancelárie a iných bytových či nebytových priestorov. V tomto projekte sa vytvorí model inteligentnej domácnosti, konkrétne zmenšený prierez bytu, ktorý bude využívať pre inteligentné a pohodlné bývanie najmodernejšie technológie.

5. Analýza elektromagnetických polí vonkajších elektrických vedení – Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky

Projekt má za cieľ jednoznačne potvrdiť alebo napraviť doposiaľ vytvorený fyzikálno-matematický model elektromagnetického poľa v okolí elektrických vedení. Hlavné prínosy projektu sú vo využití analyzovaných údajov k možnej optimalizácii elektrických vedení z hľadiska výšky vodičov pre zníženie nákladov, ale pri dodržaní bezpečnosti osôb.

6. ARMatic – vývoj algoritmov riadenia redundantného robotického ramena – Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra mechatroniky

Cieľom projektu je zostrojenie hyper-redundantného manipulačného robotického ramena a vyvinutie algoritmu riadenia jeho pohybu s možnosťou bezdrôtového ovládania užívateľom. Hlavnou úlohou vyvinutého zariadenia bude manipulácia s objektmi, pričom rozpoznávanie objektov v pracovnom priestore robotického ramena bude vykonávané prostredníctvom pohybového senzora Kinect.

7. Vzducholoď pre inteligentné dopravné systémy – Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra technickej kybernetiky

Projekt je zameraný na zostrojenie funkčného prototypu malej vzducholode s objemom cca 2m3, ktorá bude v budúcnosti využitá na riešenie rôznych úloh týkajúcich sa problematiky inteligentných dopravných systémov (mapovanie premávky, optimalizácia riadenia…).

Nadacia Tatra banky 02
ZDROJ | Tatra banka

Viac sa o grantovom programe E-Talent dočítate na stránkach Nadácie Tatra banky.

ZdrojNadácia Tatra banky

Komentáre k článku