Na Slovensku relatívne zdraželi dáta aj hovory, patríme k najdrahším v EÚ

Európska komisia aj tento rok zverejnila štúdiu, v ktorej porovnávala ceny mobilných služieb vo všetkých 28 krajinách Európskej únie za rok 2019. Žiaľ, oproti roku predtým sme sa ešte viac prepadli a sme na chvoste európskej 28-čky.

Pozrite siNa Slovensku máme takmer najdrahšie mobilné dáta v celej Únii

ZDROJ | Europa.eu

Štúdia aj v roku 2019 porovnávala ceny pre 17 rôznych typov ponúk u najväčších operátorov v danej krajine. Konkrétne ide o čisto dátové balíčky s objemom od 500 MB do 50 GB, ale aj balíčky dát a hovorov. Ide o balíčky používateľského koša podľa OECD.

Kôš

Najlacnejšie [EUR/PPP]

EU28 priemer 2019 [EUR/PPP]

EU28 priemer 2018 [EUR/PPP]

2018/

2019

100 MB, 30 hovorov

4,09

8,82

10,2

-13,6 %

500 MB, 100 hovorov

4,36

14,01

14,2

-1,9 %

1 GB, 300 hovorov

6,69

17,39

18,04

-3,6 %

2 GB, 900 hovorov

7,86

22,68

23,02

-1,5 %

5 GB, 100 hovorov

9,19

30,41

28,39

7,1 %

500 MB, 30 hovorov

4,09

10,76

11,58

-7,0 %

2 GB, 100 hovorov

4,36

16,56

17,81

-7,0 %

5 GB, 300 hovorov

6,69

23,29

25,96

-10,3 %

10 GB, 900 hovorov

9,19

31,66

41,44

-23,6 %

20 GB, neobmedzene

10,13

44,51

100,18

-55,6 %

500 MB

1,99

7,11

7,75

-8,3 %

1 GB

1,99

8,06

9,2

-12,4 %

2 GB

2,05

9,96

11,15

-10,7 %

5 GB

3,88

13,87

16,02

-14,0 %

10 GB

3,88

17,52

20,56

-14,8 %

20 GB

3,88

23,81

27,76

-14,2 %

50 GB

3,88

46,27

53,36

-13,3 %

Európska komisia pritom neporovnávala priame ceny, ale ceny prepočítané pomocou parity kúpnej sily v každej z krajín EÚ. Takže na prvý pohľad sa síce môže zdať, že v SR máme nízke ceny, no kúpyschopnosť obyvateľstva je podstatne iná, ako v UK, Nemecku či Rakúsku.

Žiaľ, v štúdii sa porovnávali iba najväčší operátori na našom trhu – Orange a Slovak Telekom. Napríklad O2, či taká 4ka alebo virtuálni operátori sa do prehľadu opäť „nezmestili“. A práve 4ka má pomerne nízke ceny za dáta, hoc iba vo vlastnej sieti.

Plusom pre celú EÚ je fakt, že prakticky vo všetkých prípadoch ceny oproti roku predtým klesali. Najvýraznejšie je to pri najvyšších programoch, resp. balíkoch, ale aj pri väčších objemoch dát.

ZDROJ | Europa.eu

Slovensko na chvoste

Medzi krajiny s lacnými mobilnými službami patrí Estónsko, Rumunsko, Poľsko, Taliansko, Švédsko, Luxembursko, Slovinsko, Rakúsko a UK. Podľa správy ani jedna z krajín EÚ nemá ani iba lacné, alebo ani iba drahé služby podľa používateľského koša OECD. Zároveň ale Slovensko, Španielsko, Bulharsko, Írsko, Portugalsko a Cyprus nemajú ani jeden balíček, ktorý by patril do tzv. lacného klustra.

Vybrané koše, v ktorých je Slovensko na konci rebríčka:

ZDROJ | Europa.eu
ZDROJ | Europa.eu
ZDROJ | Europa.eu
ZDROJ | Europa.eu
ZDROJ | Europa.eu

Podľa zástupcov iniciatívy Chcem si vyberať je dôvodom vysokých cien mobilných telekomunikačných služieb na Slovensku slabá konkurencia. Na slovenskom trhu totiž na rozdiel od drvivej väčšiny krajín EÚ neexistujú plnohodnotní virtuálni operátori, ktorí by mohli za veľkoobchodných podmienok využívať existujúce siete mobilných operátorov a ponúkať služby koncovým zákazníkom pod vlastnou značkou.

Porovnávané balíčky na Slovensku:

ZDROJ | Europa.eu

Na podobnom princípe bola podľa iniciatívy na Slovensku pred vyše desiatimi rokmi postavená liberalizácia trhu s energiami, ktorá zákazníkom umožnila vyberať si spomedzi viacerých distribútorov elektriny a plynu. To má vytvárať tlak na ceny a prispieva k zavádzaniu inovatívnejších služieb.

Na druhej strane, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (Regulačný úrad) v rámci pripravovaných aukcií pre 5G sieť pôvodne zvažoval možnosť zaviazať operátorov k sprístupneniu sietí, v decembrovom návrhu výberového konania na pridelenie frekvencií však od tohto zámeru upustil. Aj preto chce iniciatíva podať hromadnú pripomienku a požiadať regulačný úrad, aby uložil operátorom povinnosť sprístupniť mobilné siete za transparentných a nediskriminačných podmienok, a umožnil tak zvýšiť slabú intenzitu konkurencie na trhu, ktorá sa prejavuje vysokými cenami mobilného telefonovania a internetu.

Hromadnú pripomienku môže podporiť ktokoľvek cez web Chcemsivyberat.sk. Za iniciatívou stojí ALPI, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu s viac ako štyrmi desiatkami členov.

ZdrojEuropa.eu,Chcem si vyberať

Komentáre k článku