MyShake – seizmometer vo vašom mobilnom telefóne

ZDROJ | UCL Mathematical and Physical ScienceMyShake

UC Berkeley Seismological Laboratory vytvorilo aplikáciu, ktorá váš mobilný telefón transformuje na lokálny seizmometer MyShake.

MyShake
ZDROJ | MyShake

Nedávno predstavila UC Berkeley aplikáciu, ktorá môže pomôcť pri prevencii pred následkami neočakávaných zemetrasení. MyShake je voľne dostupná aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do vášho mobilného telefónu. Aplikácia spolupracuje s lokálnym akcelerometrom vo vašom mobilno telefóne a zaznamenáva otrasy, ktoré by mohli byť predzvesťou väčšieho zemetrasenie. Následne mobilný telefón odosiela prostredníctvom GPS informácie do Berkeley Seismological Laboratory na účely analýzy.

MyShake
ZDROJ | MyShake

„MyShake nemôže nahradiť tradičné siete seizmických staníc, ako napr. tie, ktoré riadi US Geological Survey, UC Berkeley, University of Washingtom alebo Caltech. Ale sme presvedčení o tom, že MyShake môže v mnohých prípadoch odhaliť zemetrasenie skôr a presnejšie. Môže však taktiež ponúknuť aj včasné varovanie v krajinách, kde je nedostatočný počet seizmických staníc alebo žiadne,“ vyjadril sa Richard Allen, riaditeľ Berkeley Seismological Laboratory, profesor a predseda Department of Earth and Planetary Sciences.

https://www.youtube.com/watch?v=i-UH6oEx5JI

Prvými krajinami, v ktorých bude projekt testovaný je Nepál a Peru. Sú to rozvojové krajiny, v ktorých je nedostatok seizmických sietí, na druhej strane však relatívne vysoký počet používateľov mobilných zariadení.

MyShake
ZDROJ | MyShake

Smartfóny vraj môžu veľmi zaznamenávať pohyb spôsobený zemetrasením, pretože majú tri vstavané akcelerometre. Pôvodne sú určené na snímanie orientácie telefónu alebo hranie hier. Výrobcovia neustále zlepšujú citlivosť senzorov pohybu. Na druhej strane, ani zďaleka nie sú tak citlivé ako seizmometre. Smartfón nedokáže snímať jemné otrasy zemského povrchu. Pri väčších otrasoch ich senzory dokážu zaznamenať.

MyShake
ZDROJ | MyShake

12.februára 2016 bolo v Sience Advances uverejnený príspevok o tomto projekte. Allen, Kong a Louis Schreier vysvetľovali, akým spôsob pracuje algoritmus a rozlišuje medzi mechanickými otrasmi a zemetrasením. Mechanické otrasy sú spôsobené napr. chôdzou, behom, tancom a pod. Až vtedy, keď aplikácia na základe algoritmov určí, že sa jedná o zemetrasenie, prostredníctvom automatickej aktivácie GPS alebo cez WiFi pošle informácie do seizmologického centra.

https://www.youtube.com/watch?v=vUkL4V3bOcA

Prostredníctvom mobilných telefónov a aplikácie oveľa ľahšie získava prístup k stovkám zariadení.

MyShake
ZDROJ | MyShake

Allenov dlhodobý plán je však oveľa ambicióznejší. Jeho cieľom je integrovať merací algoritmus do operačného systému. V tom prípade by ho mal nainštalovaný každý mobilný telefón a informácie by boli odosielané automaticky.

ZdrojUC Berkeley

Komentáre k článku