Môžeme ťažiť zlato bez jedovatého kyanidu? S kukuričným škrobom áno!

V procese ťažby zlata sa často v modernom baníctve využíva technológia známa ako kyanizácia. Táto metóda vôbec nie je nová – v priemyselnom meradle sa začala používať už v 19. storočí. Ide o hydrometalurgický spôsob ťažby drahých kovov lúhovaním jemne mletej rudy roztokom kyanidu draselného alebo sodného. „Malým“ problémom je, že samotné kyanidy sú prudko jedovaté a veľa radosti prírode nerobia ani deriváty, ktoré vznikajú pri takejto ťažbe.

zlato

V rýdzej forme sa zlato vyskytuje pomerne zriedka, väčšinou je potrebné pri ťažbe používať technológie. Foto: The Real Asset

Ešte si pamätáme na ekologickú katastrofu v Rumunsku, kedy v januári 2000 únik kyanidu do rieky Tisa otrávil život vo veľkej časti vodného toku. Nemôžeme sa čudovať obyvateľom Kremnice, či Detvy a okolitých obcí, že zámer kyanidovej ťažby zlata odmietajú. Ubezpečenia o ekologickej prijateľnosti z úst ťažobných spoločností nevyznievajú príliš hodnoverne. Aj zdravý rozum hovorí, že už len ťažké kovy, ktoré zostávajú ako záťaž ležať na skládkach po vyťažených ložiskách, nemajú kam zmiznúť a dostávajú sa do rastlín a cez potravinový reťazec aj do živočíchov.

Vedci z Northwestern University v Illinois  však, nedávno oznámili objav nového procesu ťažby zlata, založeného na netoxickej zložke kukuričného škrobu. Informoval o tom server Gizmag.

Tento proces bol objavený náhodou, keď sa post-doktorand Zhichang Liu snažil vytvoriť kubickú štruktúru, ktorá by mohla byť použitá na uloženie plynov a molekúl. Zmiešal pri izbovej teplote dva roztoky – jeden roztok obsahoval rozpustenú zlatú soľ s názvom Aura a druhý obsahoval alfa-cyklodextrín, jeden z fragmentov kukuričného škrobu, ktorý je zložený zo šiestich molekúl glukózy.
Do minúty po zmiešaní roztokov sa zlatý obsah vylúčil v podobe ihličiek. Tieto ihly boli postupne zoskupené do zväzku asi 4000 malých zlatých drôtikov s priemerom asi 1,3 nanometrov. Kým ihly boli sami o sebe veľmi malé, takto sa dali pozbierať zo zvyšku kvapaliny.

molekulárna štruktúra

Schematické znázornenie molekulárnej štruktúry s obsahom zlata, ktorá sa do minúty v roztoku začne vytvárať. Obr.: Nature

Lacný proces vytvára relatívne neškodnú soľ alkalického kovu ako vedľajší produkt a údajne extrahuje zlato efektívnejšie, než existujúce metódy. Okrem toho by mohla byť táto technológia použitá aj na recyklovanie použitého zlata z elektroodpadu, čo je ďalšou dobrou správou.

„Alfa-cyklodextrín je víťazom zlatej medaily,“ povedal sir Fraser Stoddart, profesor chémie, ktorý viedol výskum. „Zhichang narazil na kus mágie pre izoláciu zlata z čohokoľvek, zelenou cestou,“ dodáva profesor Stoddart. Nie je síce jasné ako dlho potrvá, kým dôjde ku komercionalizácii tejto technológie, ale mali by sme byť trpezliví. Príroda má času dosť. Ilustruje to ťažkými kovmi, ktoré sme zdedili v malebných končinách našich bývalých banských miest po stredovekých zlatokopoch.