MIT – zo statických obrázkov animácia

ZDROJ | MITMIT

Vo výskumných laboratóriách MIT sa zaoberajú tvorbou algoritmov, ktoré dokážu predpovedať pohyb na statickom obrázku, resp. ho pretransformovať na animáciu.

Pri mnohých druhoch ľudskej činnosti je možné predpovedať, akým spôsobom bude pokračovať. Lopta, ktorá je hodená, dopadne na zem; vlak, ktorý sa rozbieha, sa o niekoľko sekúnd stratí z obzoru. Pes, ktorému bol hodený lietajúci tanier, sa ho bude snažiť chytiť.

Podobné predpovede nevyžadujú náročné technologické postupy, ani žiadne metódy – človek ich dokáže určiť pomocou základných pozorovacích zručností.

MIT  MIT

MIT  MIT

MIT  MIT

MIT  MIT

MIT  MIT

Na základe pohybov z videí

Výskumníci z MIT vyvinuli počítačový algoritmus, ktorý je schopný na základe statických obrazov predpokladať nasledujúci pohyb objektov. Vytvorený algoritmus je založený na pozorovaní rôznych druhov videí počnúc statickými obrázkami v rôznych tematických okruhoch, napr. pláž, dieťa, golfový úder, hod loptou a iné. Algoritmus bol vytvorený s použitím asi dvoch miliónov videí stiahnutých z Flickr.

MIT  MIT

MIT  MIT

MIT  MIT

MIT  MIT

MIT  MIT

Niekoľko pôsobivých výsledkov dosiahli výskumníci z MIT pomocou programovaných neurónových sietí, ktoré sú schopné pretransformovať statické obrazy, resp. fotografie do pohyblivých animácií.

V animáciách, ktoré trvajú len niekoľko sekúnd, môžeme vidieť predpoveď nasledujúceho pohybu. Vzhľadom na to, že sa jedná o algoritmus vo vývojových fázach, výsledok je v malých rozmeroch a prevažne v nepostačujúcej kvalite.

Jednotlivé krátke animácie vo formáte GIF sú na rozdiel od fotografického snímku nerealistické, ale v mnohých prípadoch sú vierohodné.

Pozrite siV MIT vynašli spôsob ako čítať stránky zatvorených kníh

Tvorbou podobných počítačových experimentov je možné predpovedať aj stisk rúk, objatia, ale taktiež aj generovanie zvukových stôp, ktoré zodpovedajú videám. Generovanie nasledujúcich pohybov a výskum v danej oblasti je len jednou časťou, ktorá tvorí vývoj prediktívnych počítačov.

ZdrojMIT

Komentáre k článku