Medzinárodný projekt InovEduc úspešne napreduje

ZDROJ | PEVŠ

Riešitelia unikátneho projektu „InovEduc“, za ktorým stojí Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy, spoločne so svojimi slovenskými a ukrajinskými partnermi realizujú inovatívne aktivity pre vzdelávanie študentov na stredných školách s využitím najmodernejších informačno-komunikačných technológií.

inoveduc-01
ZDROJ | PEVŠ

V rámci tohto projektu vznikajú digitálne 3D modely 14 pamiatok z východného Slovenska a 10 pamiatok z Ukrajiny (Zakarpatskej oblasti), ktoré budú použité v školskej výučbe pomocou metód zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite.

inoveduc-04
ZDROJ | PEVŠ

Drevené kostoly, technické pamiatky, hrady, kaštiele či prírodné zaujímavosti nasnímané medzinárodným tímom sa následne digitalizujú do podoby učebnej látky. Tá bude slúžiť na vzdelávanie stredoškolákov v predmetoch história, geografia, informatika, náuka o spoločnosti alebo regionálna výchova.

inoveduc-03
ZDROJ | PEVŠ

Nové digitalizované pamiatky budú ilustrovať historický vývoj stavieb, kultúru národov, ale aj geografickú a prírodnú rozmanitosť. Súčasťou projektu „InovEduc“ pre efektívne uchopenie týchto učebných materiálov a ich využívanie v rámci vzdelávacieho procesu je aj rad školení, ktorých sa zúčastňuje 20 slovenských a ukrajinských učiteľov.

Na projekte „InovEduc“ participujú v rámci vyučovania aj študenti denného a externého štúdia Aplikovanej informatiky na FI PEVŠ.

inoveduc-06
ZDROJ | PEVŠ

Vzhľadom na fakt, že digitalizované pamiatky musia byť používateľsky prívetivé, budú po vytvorení predfinálnych aplikácií a webových aplikácií, riešitelia projektu z Paneurópskej vysokej školy realizovať aj testovanie použiteľnosti a tzv. UI/UX v spolupráci so študentmi Fakulty informatiky.

https://vimeo.com/157307492

Finálne výsledky a výstupy projektu „InovEduc“ budú v apríli 2017 voľne k dispozícii aj širokej verejnosti. Na tento termín je naplánované ukončenie celého projektu.

ZdrojPEVŠ

Komentáre k článku