Loon: operácia sa podarila, pacient skončil

ZDROJ | Alphabet

Pokrývanie bielych miest na digitálnych mapách je technologicky a finančne náročné, preto sa mnoho spoločností snaží skúšať alternatívy, ktoré by ho uľahčili.  Životaschopnú cestu predstavuje satelitné pripojenie, stratosférické technológie v podobe solárnych dronov a balónov už také presvedčivé nie sú. Potvrdzuje to aj vývoj projektu Loon.

Pozrite siInternetové balóny Loon poskytujú komerčné pripojenie v Keni

Spoločnosť Alphabet, ktorá je, okrem iných, aj matkou Google, odštartovala ešte v roku 2013 program stratosférických balónov ako súčasť progresívnych projektov Google X. Technológiu internetového pripojenia šíreného z balónov prvýkrát testovala na Novom Zélande a od roku 2018 Loon nadviazal partnerstvo s niekoľkými operátormi po svete.

V rámci pilotného projektu boli telekomunikačné balóny užitočné pri poskytovaní spojenia po prírodných katastrofách. Nádejne vyzerala aj spolupráca s kenským telekomunikačným operátorom Telkom, ale všetky aktivity zrejme končia.

ZDROJ | Project Loon

Spoločnosť Alphabet oznámila, že projekt Loon bude ukončený, pretože náklady na vývoj a nasadenie tohto typu technológie sa z dlhodobého hľadiska ukázali ako neudržateľné. Biznis model jednoducho nefunguje. Oficiálny príspevok na blogu hovorí, že základnou otázkou je neschopnosť „dostatočne znížiť náklady na vybudovanie dlhodobého a udržateľného podnikania“.

Počas rokov testovania na Novom Zélande a v Brazílii sme mohli sledovať, ako tím vývojárov zdokonalil navigačný softvér, ktorý umožnil zoskupenia balónov zacieliť na konkrétne oblasti. Technológia pomohla preklenúť výpadky v komunikácii po tropickej búrke, ktorá spustošila Portoriko a počas pilotného projektu slúžila v odľahlých častiach Kene. Tam má Loon fungovať do 1. marca.

ZDROJ | Alastair Westgarth/Loon

Šéf X Astro Teller, ktorý predsedá rade Loon, odporučil, aby to Alphabet projekt už ďalej nefinancovala. Teller označil balóny za „úspešný experiment“, ktorý sa rozhodli ukončiť, keď sa ukázalo, že nie je ekonomicky životaschopný.

Pozrite siLoon chce pokryť internetom Amazóniu v Peru

Situácia, ktorú sme očakávali ako nevyhnutnosť po spustení satelitných sietí Starlink, OneWeb, prípadne Project Kuiper od Amazonu, teda prichádza už dnes.

Ako komerčná služba pokrývajúca celé krajiny nemá balónová technológia šancu uspieť v súťaži so satelitnými sieťami. Projekt Loon však priniesol užitočné skúsenosti a v budúcnosti by mohli byť takéto balóny krátkodobo nasadené v krízových situáciách pri rozsiahlych výpadkoch telekomunikačnej infraštruktúry.

Zdroj9TO5 Google

Komentáre k článku