Logitech bude ako prvý poskytovať informácie o uhlíkovej stope

ZDROJ | Pixabay

Logitech je prvým výrobcom spotrebnej elektroniky, ktorý začne poskytovať podrobné informácie o dopadoch svojich výrobkov na životné prostredie. Očakáva, že sa k nemu pridajú ďalší.

Spoločnosť Logitech sa zaviazala uvádzať informácie o uhlíkovej stope svojich produktov na ich obaloch a tiež na svojich web-stránkách. Označenie dopadu uhlíkových emisií na životné prostredie sa začne objavovať koncom tohto roka najprv na herných produktoch, neskôr sa zavedie pre celé portfólio.

ZDROJ | Logitech

Cieľom je posilniť informovanosť a spoluprácu s používateľmi, aby sa mohli pri nákupe rozhodovať aj so zreteľom vplyvu výrobku na životné prostredie. Chce tým tiež podporiť posun celého priemyslu k výraznému zníženiu uhlíkových emisií a ich vplyvu na globálnu ekológiu.

ZDROJ | Logitech

Čo je to uhlíková stopa?

Uhlíková stopa je uznávané kvantifikovateľné meradlo dopadu na životné prostredie spojené s bojom proti neželaným klimatickým zmenám. Logitech sa už roky venuje vývoju analýzy životného cyklu produktov (LCA), ktorá odráža vplyv uhlíkovej stopy produktu počas celej doby jeho životnosti, od získania surovín až po výrobu, distribúciu, použitie spotrebiteľom a záverečné ukončenie životnosti.

Šípka v tvare „C“ (uhlík) spolu s údajom o nákladoch ukazuje vplyv zariadenia na životné prostredie od výroby až do konca jeho životnosti.ZDROJ | Logitech

Využitie nástrojov LCA a konštruktérske know-how umožňujú spoločnosti analyzovať vplyv rôznych produktov a obalových materiálov na emisie uhlíka, toxicitu a cirkularitu (obehové hospodárstvo).

Pozrite siZNAČKY | Logitech – história a súčasnosť najúspešnejšieho výrobcu periférií

Na zabezpečení integrity vlastných výpočtov bude Logitech spolupracovať s renomovanými partnermi, napríklad Natural Capital Partners, iPoint Group a nezávislými overovateľmi, aby kriticky overil a potvrdil dopad uhlíkových emisií spojených s výrobkami podľa certifikačných štandardov DEKRA. Logitech bude dobrovoľne oznamovať informácie o uhlíkovej stope s produktmi a poskytovať on-line prístup k použitej metodike a protokolom spĺňajúcim normy ISO 14067 a ISO 14026, ktoré určia kvantifikáciu a oznamovanie údajov o uhlíkovej stope.

Zabezpečenie transparentnosti uhlíkovej stopy produktov Logitech je dôležitým krokom smerom k znižovaniu emisií skleníkových plynov a tým aj v boji proti klimatickým zmenám.

Martina Prox z iPoint Group

Logitech zároveň vyzýva ďalšie spoločnosti, aby sa k nemu pripojili pri presadzovaní pozitívnych zmien tak, že budú zverejňovať transparentné informácie o svojich produktoch. Dosiahnutie skutočnej zmeny je možné len spoločným úsilím všetkých zúčastnených strán v priemyselnom odvetví, samotní používatelia totiž nedokážu zastaviť negatívne trendy v životnom prostredí.

1 – Označuje uhlíkovú stopu celého životného cyklu výrobku, od získavania a výroby materiálov, distribúcie, použitia zákazníkom a konca životnosti.
2 – Uhlíková stopa produktu bola preukázateľne kompenzovaná, čím sa stala uhlíkovou neutrálnou.ZDROJ | Logitech

Logitech už minulý rok dosiahol uhlíkovú neutralitu vo svojom portfóliu herných produktov. Oznámil podporu Parížskej dohody, zaviazal sa obmedziť svoju uhlíkovú stopu na podporu ambiciózneho cieľa, aby globálny rast teploty neprekročil hranicu 1,5 °C oproti hodnotám pred priemyselnou revolúciou. Spoločnosť zároveň pracuje na realizovaní svojho zámeru prejsť do roku 2030 výhradne na obnoviteľné zdroje elektriny.

ZdrojLogitech

Komentáre k článku