Kontakt

Vydavateľ/FA údaje

TECHBOX, s.r.o.
Karola Šišku 9, 903 01 Senec
Slovenská Republika

IČO: 36432997
DIČ: 2022043540
IČ DPH: SK2022043540

OR OS Bratislava I, odd Sro, vl. 104399/B

aktualizované denne
ISSN 1338-1210

Kontakt

E-mail: redakcia@techbox.sk
mobil: +421 904 354 134

Marketing a inzercia

Roman Calík
marketingový riaditeľ
e-mail: roman.calik@techbox.sk
mobil: +421 905 801 568