Konšpirátori.sk a WebSupport vytvorili plugin Bullsh*t Detector

ZDROJ | WebSupport

Dnes sa zástupcovia iniciatívy Konšpirátori.sk pochválili, že inzerenti za prvý rok fungovania projektu ošetrili už 17 000 on-line kampaní. Ich reklamy sa nezobrazujú na viac ako 100 sporných weboch, ktoré posúdila a vyhodnotila nezávislá komisia. Najnovším prírastkom je plugin pre Google Chrome, ktorý iniciatíva vytvorila v spolupráci s novým členom, webhostingovou spoločnosťou WebSupport.

ZDROJ | Konspiratori.sk

Jedným z hlavných problémov je to, že inzerenti svojimi reklamami legitimizujú obsah sporných webov a navyše sa stávajú ich priamymi finančnými podporovateľmi. Reklamné systémy ako Google Display Network totiž webom vyplácajú až 60% z ceny klikov na reklamy.

Projekt Konšpirátori.sk sa stal prvým účinným nástrojom na ochranu značiek pred spájaním s klamlivými alebo propagandistickými informáciami.

Do dnešného dňa inzerenti ošetrili naším automatickým skriptom 17 000 rôznych kampaní a 1 900 účtov. Okrem toho sme zaznamenali 2 000 manuálnych stiahnutí zoznamu, ktorý mohli firmy nasadiť do desiatok ďalších kampaní. Zoznam priebežne hodnotí a aktualizuje nezávislá odborná komisia na základe vlastného podnetu alebo na základe hlásení návštevníkov. V súčasnosti náš zoznam tvorí viac ako stovka webov so sporným obsahom,“  hovorí riaditeľ digitálnej agentúry NetSuccess a autor projektu Ján Urbančík. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fe5_PMr7vrs

Plugin Bullsh*t Detector

Iniciatívu Konšpirátori.sk doposiaľ podporili viac ako dve desiatky digitálnych agentúr, ale i ďalší partneri.

K oficiálnym podporovateľom sa najnovšie pridala aj webhostingová spoločnosť WebSupport, ktorá vytvorila špeciálny plugin „Bullshit Detector“ pre prehliadač Google Chrome. Ten používateľa upozorní, že sa nachádza na webe so sporným obsahom, nezakáže či neobmedzí mu možnosť prezerať obsah na danom webe.

ZDROJ | WebSupport

Každý používateľ má zároveň možnosť pomocou tlačidla nahlasovať ďalšie sporné weby. Plugin je zadarmo na stiahnutie prostredníctvom internetového obchodu Google Chrome. Rozšírenie je zároveň open-source a je umiestnené na GitHube.

Vďaka tomu, že je zoznam poskytovaný ako ‚open data‘ databáza, môžu na ňom vznikať ďalšie projekty, akým je aj náš plugin. Bullshit Detector upozorní bežného používateľa na klamlivý či propagandistický obsah, avšak nebráni mu v prezeraní akejkoľvek webstránky,“ vysvetľuje Ján Cifra, CEO spoločnosti WebSupport.

ZDROJ | WebSupport

Všetko nie je na odbornej komisii

Hodnotiaca komisia je nezávislá skupina odborníkov, ktorá rozhoduje o zaradení webu do verejne dostupného zoznamu stránok so sporným obsahom na www.konspiratori.sk.

Pri každom webe v zozname sa zároveň nachádza priemer hodnotenia komisie, ktorý vyjadruje množstvo problematického obsahu. Stupnica je rozdelená na hodnoty od 1 do 10.

Pri priemere vyššom ako 4 komisia na stránke neodporúča inzerovať. Komisia pri rozhodovaní postupuje na základe verejne dostupných kritérií.

Komisia ani iniciatíva sporné webstránky nijakým spôsobom neobmedzuje. Iba upozorňuje na ich sporný obsah, pričom je na inzerentoch/firmách, či dané zoznamy nevhodných webov využije.

Kritériá na zaradenie stránky do databázy Konšpirátori.sk: *
1.    Stránka obsahuje materiály podvodného a šarlatánskeho charakteru ako napríklad zázračná liečba, kúzelné preparáty a podobne. Kritériom je rozpor s objektívnym, vedeckým poznaním, zvlášť ak môžu uvedené informácie spôsobiť zanedbanie potrebnej liečby alebo priamo poškodenie zdravia. Nevzťahuje sa na tradičné alternatívne spôsoby liečby, propagáciu zdravého životného štýlu, prírode blízkych postupov a podobne.
2.    Stránka obsahuje klamlivé, dezinformačné správy a lživú propagandu, čiže tvrdenia, ktoré sú v rozpore s faktami, napr. fotografie a videá použité v inom, zavádzajúcom kontexte, vymyslené alebo závažne prekrútené udalosti atď. Netýka sa jasne prezentovaných názorových článkov.
3.    Stránka obsahuje konšpiračné teórie a „bludy“, ktoré môžu mať vážnejšie politické, ekonomické, zdravotné dôsledky, bez ich kritického zhodnotenia. Nevzťahuje sa na zaujímavosti, záhady, jasne označené špekulácie.
4.    Stránka obsahuje vulgarizmy, výzvy k násiliu, extrémistický obsah, šírenie       poplašných správ, agresívne osobné útoky, napr. „vyrovnávanie si účtov“, hanobenie menšín, rás, národností, náboženských skupín atď.
5.    Stránka nerešpektuje základné zásady novinárskej etiky: neuverejňuje opravné   správy, ponecháva dostupné a neopravené správy, ktoré sa objektívne ukázali ako nepravdivé. Stránka nemá jasného vlastníka a autorov (ochrana zdrojov a možnosť pseudonymov sa rešpektuje), stránka neuverejňuje prípadné reakcie dotknutej     strany, hrubým spôsobom mieša správy a komentáre, opakovane publikuje šokujúce nepravdivé tvrdenia za účelom zvýšenia návštevnosti, ktoré však obratom opravuje.

* Zaradené weby do databázy musia podľa komisie spĺňať minimálne jeden z týchto bodov. Kritériá sú postupne dopĺňané a upravované na základe skúseností z praxe.

ZdrojKonspiratori.sk TS,WebSupport

Komentáre k článku