Koniec nenávistných videí a pornografie v online službách

Dočkáme sa čoskoro blokovania nenávistných a nevhodných (napr. pornografických) videí v online službách ako Facebook, YouTube alebo Twitter? Pravdepodobne áno.

Európska komisia dnes totiž navrhla aktualizáciu audiovizuálnych pravidiel EÚ pre podporu európskych filmov, ochranu maloletých a účinnejší boj proti prejavom nenávisti.

Pozrite siOd 15. júna v EÚ nebudeme platiť žiadne roamingové poplatky

Ako súčasť svojej stratégie jednotného digitálneho trhu Komisia predstavila aktualizovanú smernicu o audiovizuálnych mediálnych službách. V súčasnosti diváci sledujú videoobsah nielen prostredníctvom televíznych kanálov, ale čím viac aj prostredníctvom služieb videa na požiadanie (ako Netflix a MUBI) a platforiem na uverejňovanie videí (ako je YouTube a Dailymotion).

ZDROJ | YouTube

To je dôvod, prečo chce Komisia dosiahnuť lepšiu rovnováhu pravidiel, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú na tradičných vysielateľov, poskytovateľov služieb videa na požiadanie a platformy na uverejňovanie videí, najmä pokiaľ ide o ochranu detí. Táto revidovaná smernica tiež posilňuje podporu európskej kultúrnej rozmanitosti, zabezpečuje nezávislosť regulačných orgánov v audiovizuálnej oblasti a poskytuje vysielateľom väčšiu flexibilitu v prípade reklamy.

Pozrite siEuroparlament rieši práva robotov, ale aj tlačidlo na ich vypnutie

Ak to celé rozmeníme na drobné a zhrnieme do niekoľkých bodov, môžeme povedať, že Komisia navrhla:

  • Platformy, ktoré ponúkajú veľké množstvá videozáznamov zaradených do kategórií, budú povinné chrániť maloletých pred škodlivým obsahom (napr. pornografiou či násilím), ako aj chrániť všetkých občanov pred obsahom, ktorý podnecuje k nenávisti. (Toto by sa malo týkať nie len YouTube a Dailymotion, ale aj ostatných online služieb, ako Facebook, Twitter atď.)
  • Komisia chce, aby prevádzkovatelia televízneho vysielania aj naďalej venovali aspoň polovicu vysielacieho času európskym dielam a zaviaže poskytovateľov videoobsahu na požiadanie (Netflix a pod.), aby vo svojich katalógoch zabezpečili aspoň 20 % podiel európskeho obsahu.
  • Revidovaná smernica poskytuje vysielateľom väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o to, kedy možno reklamy zobrazovať – celkový limit 20 % vysielacieho času medzi 7. a 23. hodinou sa zachoval, ale namiesto súčasných 12 minút za hodinu sa vysielatelia môžu slobodnejšie rozhodnúť, kedy cez deň reklamy zaradia. Vysielatelia a poskytovatelia služieb na požiadanie budú mať väčšiu voľnosť pri umiestňovaní výrobkov do programov a sponzorstve, ale aj naďalej budú o tom musieť informovať divákov.

Ako sme už písali, spomenuté je zatiaľ iba v štádiu návrhu Komisie. Aby tento návrh mohol byť právoplatne platný, musí ho Európsky parlament schváliť ako zákon.

ZdrojEuropa.eu

Komentáre k článku