Kľúčové technológie pre mestá budúcnosti

Myslíte si, že mestá sú preľudnené? Do roku 2030 bude žiť v mestskom prostredí viac ako 5 miliárd ľudí. Aby sa pre mešťanov podarilo zabezpečiť prijateľné životné podmienky, k slovu prídu aj moderné technológie.  Do zlepšovania života sa zapoja aj smartfóny a špecializované aplikácie. Pozrime sa spolu s portálom Mashable, ktoré technológie a trendy by mohli patriť medzi kľúčové.

trendy-app

Je dôležité čo dýchame

Kvalitu ovzdušia v mestách neovplyvňuje len automobilová doprava, ale v zimnom období aj kúrenie a v priemyselných centrách aj lokálni znečisťovatelia. K tomu treba prirátať aj emisie zo vzdialených zdrojov, ktoré migrujú vďaka vetrom. V niektorých mestách je kvalita ovzdušia katastrofálna, zvlášť počas zlých rozptylových podmienok.

Aplikácie zobrazujúce on-line mapy znečistenia a výsledky monitorovacích staníc síce kvalitu vzduchu nezlepšia, ale môžu vystríhať citlivejšie osoby pred nevhodnými aktivitami, napr. športom. Open-data iniciatívy ako BigApps v New Yorku môžu obyvateľom poskytnúť aj množstvo ďalších informácií, ako hygienické skóre reštaurácií, informácie o stavebnom dozore a pod.

U našich susedov sa napríklad monitoringu kvality ovzdušia na Ostravsku venuje verejnoprospešná spoločnosť Čisté nebe.

Parkovacie aplikácie, ktoré ukážu vodičovi najbližšie dostupné parkovacie miesto, ušetria čas, palivo, emisie, aj peniaze, a zároveň zvýšia plynulosť premávky. Prínosom sú aj on-line platby za parkovanie – nemusíte prejsť ďalšie desiatky, či stovky metrov navyše, ak potrebujete drobné.

Výrazné úspory však môže priniesť aj široké využívanie aplikácií na presmerovanie trasy ako Greenway a Waze. Vyhýbanie sa dopravným zápcham šetrí čas, aj ovzdušie. Pomôcť by mohli tiež aplikácie na zdieľanie automobilových vozidiel, pokiaľ sú ľudia ochotní zdieľať súkromie automobilu s cudzími osobami na rovnakej trase. Z iného súdka, ale nemej prospešný je program na zapožičiavanie bicyklov, ktorý sa už bežne v niektorých krajinách využíva.

Pozrite si: Google integruje Waze do svojich máp

Samozrejme, všetky aplikácie pre smartfóny zlepšujúce orientáciu v mestskej doprave a redukujúce jalovo ubehnuté kilometre znižujú emisie, aj keď podstatne menej, ako nasadenie ekologických spôsobov dopravy. Jednou cestou sú elektromobily a vodíkové motory (istým kompromisom zostávajú motory spaľujúce plyn LPG a CNG), tou druhou je zvyšovanie podielu MHD na báze elektrickej trakcie. Metro, trolejbusy a moderné električky prispievajú ku kvalite mestského ovzdušia, aj ku kvalite a ekonomike dopravy.

trendy-waze

Podobný masívny prínos ku kvalite ovzdušia budú mať energeticky úsporné a z hľadiska spotreby energie trvalo udržateľné obytné a kancelárske budovy. Nespotrebovaná energia je nielen najlacnejšia, ale zároveň nezaťažuje životné prostredie.

Informácie, informácie

Dáta a informácie už dnes podstatnou mierou ovplyvňujú kvalitu života v mestách. Spomeňme si, že navigácie už neslúžia len na dopravu k cieľu, ale aj na vyhľadávanie reštaurácií, obchodov a služieb.

Za týmto účelom mestá vytvárajú vlastné informačné systémy, ktoré dokážu napr. cez NFC párovanie a Bluetooth dostať do mobilov množstvo lokálnych údajov o múzeách, pamiatkach a atrakciách.

V mestách by sa mali za týmto účelom rozširovať aj rôzne informačné kiosky s dotykovými interaktívnymi obrazovkami odolnými proti poškodeniu a zároveň s baktericídnym povrchom. Mestské bezplatné Wi-Fi hotspoty by mali byť na mnohých miestach, nielen na staniciach a zastávkach MHD, ale aj v dopravných prostriedkoch a podobne. 

Prostredníctvom aplikácií budú mať obyvatelia miest prístup k rôznym typom varovných správ – od počasia, po kriminálne činy a zároveň sami budú môcť hlásiť polícii prípadnú trestnú činnosť. On-line systém tak pomôže pri znižovaní kriminality.

solar-road

Mestá v lepšom svetle

Trend výmeny výbojkového pouličného osvetlenia za LED zdroje bude pokračovať, ale zároveň sa bude presadzovať aj OLED osvetlenie. To môže byť v podobe veľkoplošných panelov umiestnené aj na fasádach budov a okrem samotného svietenia bude mať aj významnú estetickú podobu. Budovy môžu žiariť v rôznych farbách, prípadne sa takto môžu vytvárať veľkoplošné reklamné a informačné panely.

Pozrite si: Solárne cesty – slepé uličky?

Svetlo v podobe solárnych panelov na strechách a fasádach budov (a možno aj na oknách) sa stane významným zdrojom čistej elektrickej energie. Podľa nášho názoru o čosi horším nápadom sú solárne cesty a chodníky, s ktorými začali experimentovať napríklad v Holandsku. Okrem výhody veľkej disponibilnej plochy majú totiž takéto solárne riešenia aj celý rad nevýhod, počnúc cenou a končiac zníženou účinnosťou kvôli znečisteniu povrchu.

Nech je to akokoľvek, metropoly budúcnosti budú určite výdobytky IT využívať vo veľkom. A tie sa určite stanú dobrým pomocníkom pre ich obyvateľov, aj keď, to treba pripustiť, nebudú univerzálnym liekom na množstvo faktorov, s ktorými sa mestský občan stretáva.

Foto: iStockphoto, hepatus,  Zdroj: Mashable

 

 

 

Komentáre k článku