Kde minie Alphabet požičaných 10 miliárd dolárov?

ZDROJ | Alphabet

Spoločnosť Alphabet včera oznámila, že jej vznikol dlh v ohromnej výške 10 miliárd dolárov. Nejde však o signál úpadku a problémov materskej firmy Google, práve naopak.

Dlhopisy Alphabetu sa predali za mimoriadne výhodný úrok, pričom dopyt kupujúcich bol až 31 miliárd dolárov. Spoločnosť získanú hotovosť investuje do environmentálnych a sociálnych projektov.

Pozrite siAlphabet ukladá elektrickú energiu vďaka soli a nemrznúcej zmesi

Z požičanej sumy sa 4,5 miliardy využije na všeobecné podnikové účely vrátane akvizícií. Zvyšných 5,5 miliárd sa použije na ekologické iniciatívy.

Z 10 miliárd dolárov bola emitovaná päťročná tranža vo výške 1 miliardy dolárov vydaná na 0,45 % úrok, čo je najnižší úrok zaznamenaný v tejto dobe splatnosti.

Z hľadiska finančného objemu ide o najväčšie ekologické dlhopisy v histórii. Od zelených dlhopisov sa však odlišujú práve podporou sociálnych aktivít.

Pozrite siAlphabet zakladá novú spoločnosť Chronicle, bude bojovať s kyberzločinom

Alphabet vyzdvihuje niekoľko oblastí, v ktorých chce byť aktívny. Hneď dopredu vylúčil vlastnú filantropickú organizáciu Google.org, tá nebude mať prístup k týmto fondom.

Fondy začnú podporovať také aktivity v životnom prostredí, kde sa bude klásť dôraz najmä na energetickú účinnosť, čistú energiu, zelené budovy, čistú prepravu, obehovú ekonomiku a dizajn.

ZDROJ | Matthew T Rader

Alphabet podporí cenovo dostupné bývanie, bude podporovať malé firmy v boji proti COVID-19. Spoločnosť nezabudla ani na rasové nepokoje a vyhlasuje, že ide finančne podporovať projekty, venujúce sa rasovej spravodlivosti.

Výťažok z týchto dlhopisov udržateľnosti bude financovať prebiehajúce a nové projekty, ktoré sú z hľadiska životného prostredia alebo spoločnosti zodpovedné a umožnia investorom, aby sa k nám pripojili pri riešení kritických otázok.

Alphabet, Sustainability Bond Framework

Alphabet verí, že tieto investície prospejú komunitám, zamestnancom a ostatným stranám a stanú sa dôležitou súčasťou napĺňania poslania a cieľa spoločnosti vytvárať hodnoty aj z dlhodobého hľadiska.

My v redakcii, samozrejme, takýmto aktivitám tlieskame. Je jasné, že týmto témam by sa mali venovať v prvom rade politici. Zdá sa však, že akákoľvek iniciatíva presahujúca dĺžku volebného obdobia je nad ich kapacitu.

ZdrojAlphabet,Reuters

Komentáre k článku