Virgin, že aký operátor!?

Poznáte rozprávku Soľ nad zlato? Kto by ju nepoznal. Lenže tým skutočným pokladom, skôr ako slaná, je  kvalitná pitná voda.