Sme ďaleko, ale stále „vo vnútri“

Naše technológie ani znalosti zatiaľ neumožňujú medzihviezdne lety. Hoci prvé človekom vyrobené prístroje už dávno prekonali vzdialenosť k poslednej planéte slnečnej sústavy, stále sú v moci Slnka.

Sú tu tetované senzory. Pre naše dobro?

Nechcem byť príliš paranoidný, ale všetky tie povinné označovania živých bytostí vyvolávajú aj otázniky, ak nie priam obavy. Sotva to skončí pri psoch, či hospodárskych zvieratách.

Elektrinu dokáže generovať aj uhlík

Solárne články sú dobré vtedy, ak dosahujú špičkový pomer výkon/cena. Tie najúčinnejšie riešenia preto nemusia byť najvýhodnejšie pre praktické využitie. V kozmickom výskume je tomu inak.