Maximálna lenivosť alebo inak Honda UNI-CUB

Chodiť po vlastných v 21. storočí? Nebláznite. Veď sa stačí len posadiť na zadok a nechať sa odviezť. Nebodaj by sme spálili nejaké tie kalórie naviac, no to ani náhodou!