Junior Internet AMAVET 2018 má svojich víťazov

ZDROJ | AMAVET

Súťažná konferencia pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov, Junior Internet AMAVET 2018, má za sebou celoslovenské finále. Už 13 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií.

ZDROJ | AMAVET

Hlavným cieľom súťažnej konferencie Junior Internet AMAVET je prispieť k podpore digitálneho vzdelávania a k upevneniu kreatívneho myslenia, k rozvoju informačných technológií v bežnom živote. Tento cieľ podporila aj profesijná autorita. Od 13-teho ročníka sa stala odborným garantom Junior Internet-u IT Asociácia Slovenska. Svojou účasťou ju podporil a záštitu nad podujatím prijal prezident asociácie Emil Fitoš, ktorý odovzdal ceny najúspešnejším žiakom v kategóriách JuniorDESIGN.

Pozrite siJunior Internet AMAVET 2018

ZDROJ | AMAVET

Ďalším cieľom súťaže je prispieť k zvýšenému záujmu žiakov najmä stredných škôl o štúdium v odboroch informatika alebo počítačové inžinierstvo. Preto sa konferencia konala už tradične na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu, a to v dňoch 23. – 24. 3. 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=vmIIfdPyANo

Reportáž z prvého dňa

Opäť nechýbala ani autorita renomovanej fakulty, jej dekanka, prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., ktorá po ukončení súťaže úprimne povedala:

Bola to zasa jedna skvelá akcia, veľký príspevok k tomu, aby sme podporili našu mladú generáciu. Snáď sme trošku všetci prispeli aj k tomu, že veľká časť z nich ostane na Slovensku. Tí úplne najlepší vždy pôjdu na skusy do sveta. Nech idú, ak chcú niečo výrazne iné, ako je Oxford, Imperial College a ďalšie podobné, ale ak chcú porovnateľné univerzity, ako je napríklad Brno a ďalšie, tak nech radšej rozvíjajú hodnoty doma, tu sú potrební.

ZDROJ | Jakub Juhás

Junior Internet je pre žiakov základných a stredných škôl pomyselným odrazovým mostíkom do online sveta. V 13. ročníku prihlásilo svoje práce v šiestich kategóriách takmer 400 žiakov. Hodnotiaca komisia, zložená z úspešných webových projektov a organizácií, vybrala na celoslovenské finále 71 súťažiacich. Okrem hodnotenia členovia komisie aj radili začínajúcim autorom v ich prezentovaní sa vo svete online marketingu.

https://www.youtube.com/watch?v=ZXt5UGskE0M

Reportáž z druhého dňa

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Miroslav Murin. V kategórii JuniorLEARN sa umiestnil na 1. mieste s programom na tvorbu interaktívnych prezentácii a testov „Good Teacher“. Program je pod open source licenciou, takže stiahnutie je úplne zadarmo a ako pri prezentácii zdôraznil Miro, talentovaný štvrták strednej školy z Michaloviec: „…aj vždy bude!“.

Kompletné výsledky sú v PDF dostupné na stránke Junior Internet. Z nich vyberáme tých najlepších v jednotlivých kategóriách:

JuniorWEB – mladší žiaci / Jakub Juhás / WEBCODER

JuniorWEB – starší žiaci / Ján Helmanovský, Michael Absolon / Mutant Battle

JuniorDESIGN – mladší žiaci / Peter Živčák / 3D Grafika // Merch

JuniorDESIGN – starší žiaci / Radovan Škop / Portfólio

JuniorAPP / Peter Zdravecký, Eduard Frlička / StarBoi’s Adventures

JuniorBLOG – blog / Adela Sadloňová / My sme budúcnosť

JuniorBLOG – videoblog / Michal Ďurovič / Magic Miracles

JuniorTEXT / Michaela Martišíková / Pátranie po európskom kultúrnom dedičstve

Hlas ľudu – online hlasovanie počas podujatia:

JuniorLEARN / Damián Paranič, Adam Valalský / Odpoludnie s matematikou a slovenčinou

JuniorWEB – starší žiaci / Ondrej Vrábel / Webstránka obce Sobotište

ZDROJ | Ján Helmanovský, Michael Absolon

Na záver vám z tlačovej informácie sprostredkujeme názor učiteľky slovenského jazyka Janette Lišivkovej:

Obetovala som práci učiteľky všetko a je pre mňa zadosťučinením, že to čo robím pre deti má zmysel. Som rada, že ich posúvam ďalej. Som tu už druhý rok, súťaž nás nakopáva. Mladé talenty sa oplatí vidieť, zažiť túto úžasnú atmosféru. Určite prídem so svojimi žiakmi aj o rok, Junior Internet chceme zažiť opäť!

Pani učiteľka Lišivková mala cestu do Bratislavy na finále ďalekú, ale každý rok je úspešná. Zo základnej školy v Bardejove prišla s dvomi žiačkami a v kategórii JuniorTEXT získala Bianka Michalcová 2. miesto.

ZdrojJunior Internet AMAVET

Komentáre k článku