Je aplikácia Lepšia obec riešením pre efektívne riadenie verejných služieb?

ZDROJ | Lepsia Obec

Spoločnosť RESCO nás pozvala na konferenciu o efektívnom riadení samospráv. Cieľom novo-predstavenej aplikácie Lepšia obec je transparentnosť a smart manažment.

ZDROJ | RESCO

Slovenská spoločnosť RESCO chce pomôcť slovenským mestám byť viac SMART. Aj preto firma vyvinula riešenie „Lepšia obec“, ktoré bude zdarma pre všetkých a ktoré má pomôcť zlepšiť komunikáciu medzi samosprávami a občanmi. O niečo podobné sa usiloval aj projekt odkaz pre starostu, kde taktiež môžete prinášať podnety.

Na aplikáciu stačí smartfón a pripojenie na internet. Partner firmy RESCO je prieskumná agentúra 2muse, ktorá zbierala dáta o komunikácii občanov a samospráv. Na základe výsledkov prieskumu sa 9 z 10 občanov zaujíma o dianí vo svojej obci.

Zaujímavým je aj zdroj informácií, ktoré občania využívajú. Pri malých obciach ide skôr o miestny rozhlas či informačné tabule. Pri väčších mestách je zdrojom skôr internet a tiež miestne a celoslovenské médiá. Dôležitým je tiež sociálny faktor ako rodina a priatelia. Podľa výsledkov však až 1/3 nemá informácie o fungovaní mesta alebo obce.

Občanom najviac chýbajú informácie ohľadne prerozdeľovania finančných zdrojov, vízie a smerovanie mesta či obce a tiež plány rekonštrukcií, akcií, podujatí a tiež informácie o činnosti a kompetencie jednotlivých úradov.

Najčastejšie podnety obyvateľov sú ekologické problémy, parkovacie problémy či zlý stav verejných komunikácií.

Samotná aplikácia Lepšia obec funguje aj v offline režime, aj keď na samotné stiahnutie aplikácie a na nahrávanie podnetov je potrebné internetové pripojenie. V aplikácii môžete jednoducho podávať podnety a obec následne informuje občana o stave riešenia problému. Súčasťou je štatistika, prehľad o dokumentoch a archív, ktorý môžu využiť starostovia obce.

V aplikácii sú vidieť aj podnety spoluobčanov a za ostatné podnety môžete hlasovať, čím sa posúva ich dôležitosť. Výhodou je automatické vypĺňanie a efektivita aplikácie, ktorá šetrí čas. Na druhej strane sedí úradník, ktorý rieši podnety a pri každom podnete vidí komplexný problém, ako napríklad lokalitu problému či fotografiu poškodenej cesty či lavičky.

Komplexné riešenie aplikácie spočíva aj v pripojení servisného technika, ktorý môže riešiť problém na mieste. Aplikácia Lepšia obec je už plne funkčná a samosprávy ich môžu využívať. Aplikácia rieši tiež problém duplicity a dokáže identifikovať identifikuje, či je podobný podnet už riešený.

Problémom je, že obce ešte nie sú plne informované o existencii aplikácie. Preto je potrebné vyriešiť rozšírenie v rámci jednotlivých samospráv. Aplikácia sa dá stiahnuť bezplatne pre Android a iOS. Viac informácií o aplikácii nájdete na stránke lepsiaobec.sk.

Veríme, že takéto moderné riešenie pomôže efektívnejšie podávať žiadosti a tiež pomôže lepšej komunikácii medzi samosprávou a občanmi.

Komentáre k článku