Japonsko úspešne buduje svoj navigačný systém QZSS

Umelecká predstava navigačného satelitu MichibikiZDROJ | QZSS

Japonská kozmická agentúra JAXA a firma Mitsubishi Heavy Industries oznámili, že sa úspešne podarilo vypustiť tretí satelit japonského regionálneho navigačného systému QZSS (Quasi-Zenith Satellite System, alebo kvázi-zenitový satelitný systém).

Družicu Michibiki-3 (označovanú ako QZS-3) z dielne Mitsubishi Electric vyniesla nosná raketa H-2A F35, vypustená 19.8.2017 o 05:29:00 UT. K oddeleniu družice od horného stupňa nosnej rakety došlo asi 28:37 min po štarte a neskôr bola úspešne navedená na geosynchrónnu dráhu.

Pozrite siEÚ spustila navigačný systém Galileo, bude presnejší ako GPS

QZSS používa tri satelity vzdialené od seba  120°, obiehajúce po veľmi naklonených, mierne eliptických, geosynchrónnych dráhach. Z dôvodu tohto sklonu nie sú geostacionárne a nezostávajú na tom istom mieste na oblohe. Pohybujú sa však tak, aby bol vždy aspoň jeden takmer priamo nad hlavou (vo výške 60° nad horizontom a viac) nad Japonskom.

ZDROJ | QZSS

Systém QZSS je zameraný na poskytovanie vysoko presných a stabilných služieb určovania polohy v regiónoch Ázia-Oceánia pri zachovaní kompatibility s GPS. Prvá družica Michibiki bola vypustená v septembri 2010 a systém mal fungovať už v roku 2013.

Meškajú aj Japonci

Ako však býva „dobrým zvykom“ pri podobných rozsiahlych projektoch, aj v prípade QZSS došlo k zdržaniu. Nejde ale o nič nezvyčajné – stačí sa pozrieť na sklzy európskeho systému Galileo. Vláda okrem toho prehodnotila projekt, keď sa rozhodla počet satelitov zvýšiť z pôvodných troch na štyri.

Pozrite siČo je GPS, globálny pozičný systém?

Zákazku na dodávku troch družíc za 526 miliónov USD získala firma Mitsubishi Electric, pričom všetky by mali byť vypustené do konca roku 2017. Do vesmíru zostáva teda vyniesť posledný, štvrtý satelit QZS-4. Základný systém by mal byť funkčný v apríli roku 2018. V budúcnosti však vláda plánuje jeho rozšírenie až na 7 družíc.

Pozrite siNavigácia HERE bude využívať dáta o premávke zo senzorov v autách

Primárnym cieľom QZSS je zvýšiť pokrytie satelitnej navigácie v uliciach veľkomiest obklopených vysokými budovami. V takýchto lokalitách sú viditeľné iba satelity nachádzajúce sa veľmi vysoko nad horizontom, s čím má napríklad systém GPS problém. Ďalším účelom je zvýšenie výkonu a zvyšovanie presnosti a spoľahlivosti navigačných riešení odvodených od GPS.

Od kooperácii s GPS ku konkurencii

Satelity QZSS prenášajú signály kompatibilné so signálom GPS L1C/A, aj so signálmi GPS L1C, L2C a L5, takže zmeny existujúcich GPS prijímačov sú minimálne. V prvej fáze teda pôjde vlastne o doplnkový a vylepšujúci systém k navigácii GPS.

ZDROJ | Japan Times

Japonsko však plánuje do roku 2023 zvýšiť počet svojich navigačných satelitov na sedem, takže systém QZSS bude fungovať nezávisle, aj keby americký GPS z nejakého dôvodu prestal fungovať. Regionálny družicový navigačný systém IRNSS prevádzkuje aj India. Pokrýva oblasť do vzdialenosti 1500 km okolo indického subkontinentu.

ZdrojQZSS

Komentáre k článku