IBM zapojí umelú inteligenciu do boja proti chudobe, hladu a negramotnosti

Riešenie pálčivých problémov sveta nie je len o peniazoch. Ak sa zdroje nevyužijú efektívne, pomoc sa minie účinkom a toto sa deje neustále. Do riešenia niektorých z najväčších problémov zapojí IBM svoje odborné kapacity vedy a techniky. Pomôcť má aj umelá inteligencia (UI).

Pozrite siABB a IBM Watson nasadia umelú inteligenciu. Nahradí mnoho pracovných miest

IT koncern oznámil spustenie nového programu Veda pre sociálne blaho (Science for Social Good), ktorý spája výskumných pracovníkov IBM s postdoktorandmi a neziskovými organizáciami, aby sa prostredníctvom dátových analýz venovali sociálnym otázkam.

Iniciatíva IBM zahŕňa na rok 2017 celkovo 12 projektov. Každý z nich je pritom v súlade s niektorým zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa návrhov OSN na riešenie najväčších nerovností a hrozieb vo svete do roku 2030.

Projekty vybrané pre tohtoročný program sociálnej pomoci zahŕňajú predpovedanie nových ochorení, zmiernenie negramotnosti a hladu a pomoc ľuďom postihnutým chudobou.

ZDROJ | IBM

Veda pre sociálne blaho pokrýva širokú oblasť problematiky núdzovej pomoci a všetky projekty využívajú na vývoj riešení vedu o spracovaní údajov, analytiku a umelú inteligenciu.

S neziskovkou St. John’s Bread & Life bude IBM spolupracovať na vývoji nástroja na distribúciu viac ako 2500 jedál denne pre ľudí v núdzi v New Yorku.

Ďalším projektom, ktorý využíva UI je „Prekonanie negramotnosti“. Dospelým s nízkou gramotnosťou s problémami pri porozumení textu pomôže dekódovať zložité texty (popisy produktov, návody a pod.), extrahovať podstatu informácie a prezentovať ju prostredníctvom vizuálnych a hlasových správ.

Pozrite siV IBM vytvorili prvý 5-nanometrový procesor úplne novou technológiou

Systém síce nerieši priamo problémy s negramotnosťou, ale negramotným, alebo pologramotným dospelým podá pomocnú ruku a umožní im nezávisle chápať zmysel textu.

Ďalší tím spája pokročilé metódy strojového učenia s množstvom údajov od spoločnosti Watson Health Truven Health Analytics pri boji proti zneužívaniu opiátov. Cieľom je rozvinúť poznatky a sprístupniť ich poskytovateľom, platiteľom a úradníkom vo verejnom zdravotníctve.

Pozrite siIBM chce urýchliť učenie sa umelej inteligencie

Zneužívanie opiátov patrí medzi najnebezpečnejšie zdravotné problémy obyvateľstva v USA. Väčšinou ich pritom užívajú na predpis. Pochopenie vzorcov návykov a  usmernenia založené na vedeckých poznatkoch pre zodpovedné predpisovanie týchto liekov má pomôcť vytvoriť umelá inteligencia.

„Projekty vybrané pre tohtoročný program sociálneho blaha pokrývajú dôležitú škálu tém – vrátane predpovedania nových ochorení, podpory inovácií, zmiernenia negramotnosti a hladu a pomoci ľuďom v núdzi,“ uviedol vo vyhlásení Arvind Krishna, riaditeľ IBM Research.

https://www.youtube.com/watch?v=d9E2fXpTJNs

V roku 2016 sa pri príprave iniciatívy Veda pre sociálne blaho uskutočnilo šesť pilotných projektov. Zahŕňali témy ako je zdravotná starostlivosť, humanitárna pomoc a globálne inovácie.

Jeden z úspešných projektov zapojil techniky strojového učenia do vytvorenia modelu šíreniu vírusu Zika. Na základe výsledkov vedci určili, ktoré vlastnosti vírusu ba sa mali primárne sledovať. Výsledky projektu sa v súčasnosti testujú, aby pomohli predchádzať šíreniu choroby spôsobovanej vírusom.

ZdrojScience for Social Good

Komentáre k článku