Hyperloop Transportation Technologies ukázalo hotovú kapsulu Quintero One

Spoločnosť Hyperloop Transportation Technologies, ktorá ako jedna z mnohých vyvíja prepravný systém na princípe Hyperloop, ukázala prvú hotovú kapsulu s názvom Quintero One.

https://youtu.be/uK7NeurSjNA

Kapsula Quintero One dlhá 32 metrov a kabína pre cestujúcich má 15 metrov. Vyrobená je z materiálu, ktorý HTT nazýva Vibranium. Ide o dvojvrstvový ľahký karbón, ktorý ochráni cestujúcich a zároveň obsahuje senzory pre inteligentné monitorovanie teploty, stability a celistvosti povrchu.

Pozrite siNemecký WARR Hyperloop vyvinul pod s rýchlosťou 467 km/h

Kapsulu vyrobila spoločnosť Airtifical, ktorá je vznikla spojením leteckých spoločností Carbures a Inypsa. Má ísť o najmodernejší a zároveň najbezpečnejší dopravný prostriedok na svete. HTT kapsulu prirovnáva k lietadlu bez krídel, čo je vzhľadom na tvar, použité materiály a materské spoločnosti výstižné prirovnanie.

Cieľom spoločnosti Hyperloop Transportation Technologies je pripraviť celý systém na prepravu prvých cestujúcich najneskôr do konca roku 2019. Samotná kapsula teraz pocestuje zo španielskych dielní do centrály HTT vo Francúzsku, kde bude postavená prvá testovacia trať.

Komentáre k článku