Heat2Go je systém, ktorý vám ukáže koľko energií reálne spotrebujete

ZDROJ | Heat2GoHeat2Go

Slovenský systém kontroly spotreby energií Heat2go vám sprístupni komplexné údaje o hospodárení celej domácnosti už od 1,4 eura za mesiac.

Údaje systému Heat2go sú použité ako plnohodnotný report spotreby jednotlivých druhov energií alebo ako ročné vyúčtovanie spotrieb energií.

Vďaka spoľahlivému odčítaniu údajov systém dosahuje spravodlivé a presné rozúčtovanie bez chýb a manipulácií.

Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe požiadaviek od zákazníkov. Jediným kliknutím môžete vo webovom rozhraní exportovať namerané hodnoty v tabuľkovom alebo grafickom prehľade.

Pozrite siKomentár 37. týždeň: Boj o zdravé potraviny – IT versus Biotech – 1:0

https://www.youtube.com/watch?v=24E3lv1lbgs

Komplexný manažment spotrieb energií

Použitím systému Heat2go získate množstvo výhod komplexnej správy spotrieb energií, zahŕňajúce monitoring a vyhodnocovanie spotrieb tepla, vody, elektrickej energie a plynu celého objektu. Je možné dokonca zobraziť spotrebu v daných miestnostiach.

heat2go-18

Sledovanie spotrieb teplej a studenej vody

Prostredníctvom sledovania spotreby teplej a studenej vody systém ponúka jednoduché riešenie, ako predísť plytvaniu a objaviť prípadnú poruchu.

Správa, monitoring a rozpočítanie spotrieb tepla

Heat2go taktiež poskytuje sledovanie spotreby tepla v každej miestnosti bytu a dokáže ich porovnať so zvyškom paneláku (ak sú aj ďalšie byty pripojené na centrálny systém), čím pre vás vizualizuje vaše náklady v porovnaní so susedmi.

Pozrite siKostarika to dokázala: ide to aj bez „fosílií“

heat2go-17

Monitoring spotrieb elektrickej energie a plynu

Ako bolo už spomenuté, pravidelná kontrola spotreby plynu a elektrickej energie dokáže ušetriť nemalé peniaze. Tie je možné následne investovať do iných oblastí.

Systém Heat2go nie je však iba o grafoch a mobilných aplikáciach, ale predovšetkým o použitých zariadeniach. Výrobca pracuje so 4 kategóriami produktov.

Konkrétne: pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, vodomery a zariadenia na meranie spotrieb teplej a studenej vody, merače tepla a moduly pre meranie spotrieb tepla a zariadenia na meranie spotrieb elektrickej energie.

heat2go-2

O zaujímavej meracej technológii spadajúcej pod spoločnosť ESM Yzamer ste mohli počuť už pred 4 rokmi, počas ktorých autori technológiu vylepšili a ešte viac sprístupnili masám.

ZdrojHeat2Go

Komentáre k článku