Google môže konečne stavať svoj futuristický Campus

ZDROJ | GoogleGoogle Campus

Architektonický projekt nových firemných priestorov Google s mnohými netradičnými prvkami, v ktorého realizácii bránila spoločnosť LinkedIn, sa stáva realitou.

Google Campus
ZDROJ | Google

Začiatkom minulého roka predstavila spoločnosť Google kreatívne, bláznivé rozšírenie firemných priestorov vo svojej centrále v Mountain View v Kalifornii.

Vo vizuálnych ukážkach štyroch miest v návrhoch rozšírenia firemných priestorov, tzv. Google Campus sa nachádzalo množstvo sklených stien, priesvitných markíz, dynamických i statických prvkov.

Vo všetkých dominovalo spojenie s prírodou a prispôsobenie sa priestorov rôznym projektom, na ktorých momentálne Google pracuje, napr. vývoju autonómnych vozidiel.

Pozrite siGoogle daroval priestory v hodnote 2,8 milióna dolárov

V realizácii projektu rozšírenia priestorov bránila spoločnosti sociálna sieť LinkedIn, ktorej priestory sa taktiež nachádzajú v kalifornskom Mountain View.

Google a Linkedin sa dohodli

Pred niekoľkými dňami sa obe spoločnosti, Google a LinkedIn vzájomne dohodli. Podľa Sillicon Valley Bussines Journal, obe spoločnosti podpísali vzájomnú zmluvu o výmene nehnuteľností, v ktorých sa do veľkej miery jednalo o nevyužité, alebo menej využívané oblasti v Sillicon Valley.

https://www.youtube.com/watch?v=z3v4rIG8kQA

V rámci vzájomnej dohody, LinkedIn získa dve rozsiahle územia v celkovej výmere okolo 42 735 m2, vrátane dvoch stavebných jednotiek v Sunnyvale, v priestoroch ktorých v minulosti sídlila spoločnosť Palm Computing.

Google sa stáva vlastníkom 34 374 m2, ktoré zahŕňajú stavby v North Bayshore. Dohodou, ktorá vznikla medzi LinkedIn a Google, obe spoločnosti získali.

LinkedIn získal výhodnejšiu lokalizáciu, Google zas dostatočne rozsiahlu plochu, na ktorej môže realizovať spomínaný projekt.

ZdrojThe Verge

Komentáre k článku