Google vyvinul nový hlas pre umelú inteligenciu, je nerozoznateľný od človeka

Smartfóny nám dávajú hlasovú odozvu už niekoľko rokov, stále to má ale ďaleko od toho, aby zneli ako skutoční ľudia. To možno zmení Google s novou hlasovou technológiou Tacotron 2.

Druhá generácia hlasovej technológie je zložená z dvoch neurónových sietí. Prvá konvertuje text do špeciálneho spektogramu, pričom tá druhá tento spektogram prečíta a prednesie ho s takmer ľudským hlasom.

ZDROJ | Google

Tacotron 2 v súčasnosti funguje iba v anglickom jazyku s ženským hlasom. Systém dokáže dávať dôraz na jednotlivé slová vo vete, používať prízvuky a poradí si aj s preklepmi. Dokázali by ste rozoznať, ktorú zvukovú nahrávku nižšie nahral človek a ktorá vznikla v systéme Tacotron 2?

„That girl did a video about Star Wars lipstick.“

„She earned a doctorate in sociology at Columbia University.“

“George Washington was the first President of the United States.”

 

Vo všetkých prípadoch je prvý hlas ľudský a druhý hlas umelý. Nižšie nájdete ďalšie hlasové ukážky toho, ako si Tacotron 2 podarí s čiarkami, dôrazmi a preklepmi.

„This is your personal assistant, Google Home.“

 

„This is your personal assistant Google Home“

 

„The buses aren’t the problem, they actually provide a solution.“

 

„The buses aren’t the PROBLEM, they actually provide a SOLUTION.“

 

„Thisss isrealy awhsome.“

ZdrojGoogle

Komentáre k článku