Google prináša nové a užitočné nástroje do virtuálneho vzdelávania

ZDROJ | Google

Tento rok sa nesie bez akýchkoľvek pochybností v znamení koronavírusu. Google vo svojom blogu uvádza, že novinky boli inšpirované učiteľmi a študentami z celého sveta, ktorí tvorivo využívali jeho nástroje v nebývalom rozsahu.

Onedlho sa začína nový semester, pri tejto príležitosti Google predstavil nové funkcie pre on-line vzdelávanie v službách Meet a Učebňa (Classroom).

V septembri pribudnú tieto funkcie pre moderátorov:

  • možnosť zákazu pre účastníkov po tom, ako boli vyhodení alebo po dvojnásobnom zamietnutí vstupu;
  • po skončení triedy ukončenie stretávania pre všetkých účastníkov naraz;
  • jednoduchšia správa žiadosti o pripojenie hromadným prijatím/odmietnutím;
  • zákaz rozhovoru počas schôdzky + nastavenie obmedzení, kto sa môže počas schôdzky pripojiť;
  • nastavenie, ktoré umožňuje, aby sa učiteľ pripojil ako prvý.
ZDROJ | Pixabay

Interaktivita v službe Meet

Interaktivita je nevyhnutný nástroj pri on-line vzdelávaní. Google zavádza nové funkcie pre jej lepšie používanie. V septembri pribudnú väčšie náhľady na dlaždice s mriežkou 7 x 7, ktoré umožnia naraz zobraziť až 49 študentov.

Pribudne spolupracujúca tabuľa s programom Jamboard in Meet, bude povzbudzovať študentov, aby sa podelili o nápady a vyskúšali tvorivé prístupy k lekciám.

Pozrite siUčíme na diaľku – šikovné PR ministerstva, alebo reálny prínos pre vyučovanie?

V októbri pribudne ešte viac noviniek:

  • rozmazanie, alebo zmena pozadia, správcovia môžu podľa potreby zakázať vlastné pozadie;
  • sledovanie dochádzky s cieľom zistiť, ktorí študenti navštevovali virtuálnu triedu (G Suite pre vzdelávanie);
  • oddychové miestnosti, kde môžu učitelia rozdeliť triedy do simultánnych diskusií v menších skupinách (G Suite pre vzdelávanie).

Do konca roka pripravuje Google funkciu „hlásenia“ sa študentov ak majú otázky, alebo potrebujú poradiť. Funkcia otázok/odpovedí poskytne študentom spôsob, ako ich položiť bez toho, aby prerušili výučbu alebo diskusiu (G Suite pre vzdelávanie).

Nové funkcie v Meet pomôžu v pútavejšej výučbe.ZDROJ | Google

Google počas roka spustí dočasné nahrávky, táto funkcia bude k dispozícii bezplatne pre všetkých zákazníkov. Hostiteľ bude môcť kedykoľvek zaznamenať stretnutie a zdieľať záznam v rámci svojej domény až 30 dní. Dočasné nahrávky sú určené na to, aby pomohli študentom, resp. účastníkom stretnutí prehrať výučbu alebo sedenie, na ktorom sa nemohli zúčastniť naživo. Dočasné záznamy nebude možné zdieľať mimo domény hostiteľa ani ich sťahovať.

Na pomoc pre lepšie štúdium a práci v triede príde čoskoro na stránku Triedy miniaplikácia pre študentov aj pre učiteľov.

ZDROJ | Google

Okrem zdieľania kódov na spájanie kurzov môžu učitelia zdieľať odkaz na vstup do kurzov jediným kliknutím. Zdieľanie odkazov umožňuje pedagógom zdieľať triedy kdekoľvek, kde komunikujú so študentmi, aj na platformách na odosielanie správ, ako je WhatsApp.

Pozrite siGoogle vylepšil mobilné verzie appiek Dokumenty, Tabuľky a Prezentácie

Správy o originalite, ktoré sú zabudované do Učebne a Zadaní, poskytujú pedagógom príznaky možného plagiátorstva v práci študentov. Zároveň pomôžu študentom rýchlo identifikovať pasáže, ktoré môžu vyžadovať citácie.

Práve plagiátorstvo je v ére internetu celosvetovým problémom („našťastie“ teda nielen na Slovensku). Inštruktori s licenciami G Suite pre vzdelávanie uvidia potenciálne plagiátorstvo. Po niekoľkých týždňoch sa v správach o originalite skontrolujú príspevky so súkromnému školskému úložisku s predchádzajúcimi prácami študentov. Študentské príspevky sa automaticky pridajú, keď inštruktori použijú nástroj správy o originalite v triede.

ZDROJ | Pixabay

Ako vidíte, Google si svoje domáce úlohy počas prázdnin starostlivo pripravil. Ak by na jeseň prišla druhá vlna pandémie koronavírusu, je pripravený pokračovať v ďalších vylepšeniach v aplikáciách Meet a Učebňa. Dúfajme však, že náš život sa vráti do starej-dobre off-line výučby. A normálneho života.

ZdrojGoogle

Komentáre k článku