Google pokoril ďalší míľnik, využíva 100% obnoviteľnej energie

ZDROJ | New Atlas

Google nás o svojom odvážnom pláne pokryť 100% spotrebovanej energie obnoviteľnými zdrojmi ešte minulý rok. Vízia sa teraz stáva realitou.

Google sa v decembri minulého roka nechal počuť, že do konca 2017 pokryje všetku svoju spotrebovanú energiu elektrinou, ktorá bude pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Takmer rok po tom spoločnosť ohlásila, že cieľ je splnený.

Pozrite siZero Mass má solárne panely vytvárajúce pitnú vodu zo vzduchu

Kalifornský gigant ku riešeniu pristúpil po svojom. Zatiaľ čo Apple pri svojej novej centrále využíva energiu, ktorú si výrobca sám získava z fotovoltaických panelov, Google elektrinu kupuje prevažne od regionálnych dodávateľov. Patria sem veterné a slnečné elektrárne situované naprieč celým USA, cez Čile, až po Švédsko. Doteraz spoločnosť investovala do tohto segmentu viac ako 3,5 miliardy, pričom približne dve tretiny týchto financií boli minuté práve v Spojených štátoch amerických.

ZDROJ | Google

Google má okrem zlepšenia životného prostredia a zníženia uhlíkovej stopy aj inú motiváciu. Obnoviteľná energia sa totiž stáva čoraz dostupnejšou a za posledných 6 rokov jej cena klesla o 60 až 80 %.

Tento trend znižovania nákladov spoločnosti hrá do karát. Veľkú časť výdavkov totiž tvorí práve spotreba energie potrebná na chod dátových centier. Tie ukladajú všetky informácie, ktoré denne vyžadujú miliardy ľudí. I tu sa Googlu podarilo napredovať a jeho dátové centrá využívajú o 50% energie menej ako konkurencia.

ZDROJ | Zero Mass

To zaručuje, že vyhľadávací monopol vie pokryť všetky svoje administratívne budovy, ako aj dátové centrá s 2 600 MW energie. Táto hodnota sa síce takmer rovná spotrebe celého San Francisca, treba však myslieť na to, že Google funguje po celom svete nepretržite s rovnakým nasadením.

Do budúcna má spoločnosť v pláne investovať i do iných zdrojov obnoviteľnej energie, ktoré by nezáviseli od zmien v počasí. Tieto kroky ale Google neupresnil.

ZdrojGoogle

Komentáre k článku