Google Lyra – riešenie, ktoré ušetrí dáta pri telefonovaní

ZDROJ | Samsung

Google predstavil Lyru, zvukový kodek, ktorý zabezpečí vysoko kvalitné hlasové hovory s mimoriadne nízkym nárokom na šírku pásma. Užitočnosť nového kódu sa otestuje v ideálnom čase, keďže enormne narástli nároky na šírku pásma (vplýva na reálnu rýchlosť internetu) vďaka home office.

Architektúra Lyry je rozdelená na dve časti – kóder a dekóder. Keď začnete telefonovať, kóder zachytáva z vašej reči charakteristické atribúty, prvky. Lyra extrahuje tieto vlastnosti do 40-milisekundových blokov, skomprimuje ich a odošle cez internet. Dekodér ich prevedie naspäť do zvukovej krivky, ktorú je možné prehrať cez telefón poslucháča.

Google hovorí, že architektúra Lyry je podobná tradičným zvukovým kodekom, ktoré sa v súčasnosti používajú v internetovej komunikácii. Tieto kodeky sú však založené na digitálnom spracovaní signálu (DSP), hlavná výhoda Lyry spočíva v schopnosti dekodéra rekonštruovať kvalitný signál.

ZDROJ | Google

Lyra komprimuje nespracovaný zvuk na rýchlosť 3 kb/s s kvalitou, ktorá je priaznivá v porovnaní s inými kodekmi, ako napríklad Opus. Cieľom Google však nie ponúknuť úplnú alternatívu, ale skôr priniesť mimoriadne spoľahlivé pripojenie.

Pozrite siMapy Google vám po novom umožnia premenovať ulice a dokresliť chýbajúce cesty

Google je presvedčený, že Lyra sa uplatní v rôznych aplikáciách vrátane tých, ktoré slúžia na archiváciu hlasových záznamov. Nová technológia prinesie menšiu spotrebu batérie a tiež zmierni preťaženie siete.

ZDROJ | HMD Global

Lyra je naprogramovaná v jazyku C ++ kvôli rýchlosti, efektívnosti a interoperabilite. Pri testovaní sa používa rámec zostavenia Bazel s programom Abseil na platforme GoogleTest. Lyra je dostupná ako beta verzia, jej kód je otvorený pod licenciou Apache (s výnimkou matematického jadra). Ukážky si môžete pozrieť na serveri GitHube.

Keď budete telefonovať cez mobil spomeňte si, koľko technológií sa musí postarať o to, aby vás bolo na druhej strane zrozumiteľne počuť.

ZdrojGoogle

Komentáre k článku