Google je lídrom vo využívaní 100 % obnoviteľnej energie

Google dosiahol v roku 2017 po prvý raz svoj dlhodobý cieľ – nakúpil dostatok 100 % obnoviteľnej energie, ktorá zodpovedala jeho celosvetovej spotrebe. Energiu mu vyrábali napríklad slnečné alebo veterné farmy. Minulý rok to zopakoval, svoju spotrebu 10 TW kompletne pokryl zelenou elektrickou energiou.

Google sa tak stal prvou spoločnosťou (jeho veľkosti), ktorá dosiahla takýto úspech. Dokázal to okrem štandardných úsporných opatrení aj vďaka pokroku v oblasti umelej inteligencie a dizajnu čipov. Dátové centrá Google sú dnes sedemkrát energeticky účinejšie ako to bolo v roku 2014. Jeho správa o životnom prostredí uvádza, že počítače využívajúce centralizované cloudové služby sú až o 85 % efektívnejšie ako používanie serverov vo vlastných priestoroch.

Energia z obnoviteľných zdrojov v porovnaní s celkovou spotrebou.ZDROJ | Google

Napriek týmto pokrokom si Google uvedomuje, že je nutné hľadať ďalšie spôsoby, ako pridávať nové obnoviteľné zdroje energie do sietí na celom svete. Jeho hlavnou stratégiou je uzatváranie dlhodobých zmlúv o nákupe elektrickej energie z veterných alebo solárnych fariem postavených v blízkosti jeho zariadení.

Pozrite siAliancia REBA uľahčí výkup ekologickej energie

Dohody o nákupe energie (Power Purchase Agreements, PPA) majú väčší vplyv než iné spôsoby nákupu, ako napríklad nákup samostatných kreditov na obnoviteľné zdroje energie, pretože PPA podporuje výstavbu nových projektov. 

ZDROJ | Google

Minulý rok sa práve vďaka PPA projektom podarilo Google udržať krok s vlastnou spotrebou energie. Zrealizovali sa tri veterné farmy v Škandinávii, spojazdnilo vyše 120-tisíc solárnych panelov v Holandsku či nainštalovali desiatky veľkých veterných turbín v Oklahome.

Aby sme prekonali priepasť medzi prerušovanými obnoviteľnými zdrojmi a neustálymi požiadavkami digitálneho hospodárstva, budeme musieť otestovať nové obchodné modely, nasadiť nové technológie a obhajovať nové politiky.

Google

V štyroch amerických štátoch pomohol Google navrhnúť programy, ktoré umožnia firmám nakupovať obnoviteľnú energiu prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny. V Holandsku sa Google pripojil k ďalším spoločnostiam, ktoré ako konzorcium nakupovali zelenú energiu. Strojové učenie pomáha, aby sa využitie energie z vetra v USA stalo predvídateľnejšie a účinnejšie.

Solárna farma v Holandsku zásobuje miestne dátové centrum Google.ZDROJ | Google

Minulý rok oznámil Google svoj zámer zásobovať svoje prevádzky úplne s bezuhlíkovou stopou, 24 hodín, 7 dní v týždni, 365 dní do roka.

Ako vidíme, Google sa naozaj intenzívne snaží o minimalizovanie dopadu svojho podnikania na životné prostredie. Čo je potešujúce, nie je to jediná spoločnosť takýchto rozmerov, ktorej záleží na ekológii. V apríli sme napríklad písali o vytvorení aliancie REBA, ktorá ponúka efektívny spôsob, ako výrazne ovplyvniť rast výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

ZdrojGoogle

Komentáre k článku