Google Guetzli zníži veľkosť JPEG obrázkov až o 35%

ZDROJ | Canon

Vývojári z Google Research Europe vytvorili nový enkodér pre JPEG súbory, ktorý je schopný znížiť ich objem až o 35% pri zachovaní rovnakej, ak nie ešte vyššej kvality obrazu. Google Guetzli (vo švajčiarskej nemčine označenie sušienky) je pritom plne kompatibilný s JPEG súbormi a je vytvorený ako open source.

ZDROJ | Olympus

Enkodér Guetzli má výhodu hlavne v tom, že plne podporuje štandard JPEG, takže nie je potrebné vytváranie podpory a rozšírenosti hlavne v on-line svete. Guetzli využíva metriku Butteraugli pričom optimalizuje globálne kvantizačné tabuľky a koeficient diskrétnej kosínusovej transformácie (DCT) v každom bloku JPEG pomocou optimalizátora uzavretej slučky.

Vďaka tomu dosiahli vývojári 29-45% zníženie objemu dát pri jednotlivých JPEG súboroch. Stále sa využíva stratu informácií, ktoré ľudské oko aj tak nedokáže vidieť. Výsledok je však voči klasickej JPEG kompresii viditeľný.

ZDROJ | Google

Príkladom je napríklad drôt s oblohou v pozadí. Kým nekomprimovaný (vľavo) obraz zobrazuje len to, čo má, klasická JPEG kompresia (libjpeg) z modrej oblohy vytvára množstvo zbytočných detailov (v strede). Naopak, JPEG s Guetzli (vpravo) sa viac približuje nekomprimovaného originálu.

ZDROJ | Google

Podobne je rozdiel viditeľný aj pri detaile oka mačky. Nekomprimovaný originál je vľavo, v strede je JPEG (libjpeg) a vpravo JPEG s využitím Guetzli. Nejde tak len o menšie objemy dát, ale aj lepšiu kvalitu.

Napriek pozitívnym výsledkom to má jeden veľký háčik. Guetzli je veľmi pomalý, takže jeho nasadenie do praxe môže ešte trvať.

ZdrojCornell University Library,Google Blog

Komentáre k článku