Globálnu kvalitu ovzdušia budú vedci monitorovať z vesmíru

ZDROJ | GEMS

Cieľom medzinárodnej spolupráce je monitorovanie kvality ovzdušia s maximálnymi detailami. Vedci vôbec po prvý raz dostanú informácie s maximálne hodinovým oneskorením.

Ide o spoločný projekt NASA, Južnej Kórei a Európskej vesmírnej agentúry. Prvý krok sa urobil 18. februára, keď bol na obežnú dráhu Zeme vynesený Kórejský geostacionárny monitorovací environmentálny spektrometer (GEMS). Ten je umiestnený na kórejskom satelite, ktorého úlohou je okrem iného monitorovanie hladín oceánov.

NASA plánuje v roku 2022 vyslať takmer identický spektrometer a v roku 2023 umiestni ďalšie dve zariadenia Európska vesmírna agentúra (ESA).

Staršie prístroje vedia zmerať kvalitu ovzdušia len raz denne a to vždy v rovnaký čas, keď satelit preletí nad daným bodom. GEMS bude prvým senzorom krúžiacim okolo Zeme na geostacionárnej obežnej dráhe, čo umožní stále sledovanie konkrétnej lokality.

Kórejský geostacionárny monitorovací environmentálny spektrometer (GEMS) vyniesla na obežnú dráhu raketa Arianespace Ariane 5.ZDROJ | Arianespace

GEMS bude monitorovať úroveň znečistenia nad Áziou, prvé údaje majú začať prichádzať v budúcom roku. NASA chce sledovať znečistenie z vrtných platforiem, z ropných a plynových polí, ale aj dopravných špičiek v USA. ESA sa bude zameriavať na monitorovanie kvality ovzdušia v Európe a severnej Afrike.

Budeme schopní získať presnejšie informácie o kvalite ovzdušia, pretože vieme o zdrojoch znečistenia a tiež to, ako sa tieto zdroje časom menia.

Barry Lefer, programový manažér Earth Science Division z NASA

Získané údaje výrazne zlepšia informovanosť o znečisťujúcich látkach vrátane oxidu dusičitého, smogu, formaldehydu a aerosólov. Hodinové údaje lepšie zachytia znečistenie, ktoré sa objavuje nárazovo resp. sporadicky (napríklad dopravná špička alebo elektráreň, ktorá sa zapína pri veľkej záťaži). Satelitné prístroje zistia, či v konkrétnej lokalite nedošlo k silnému znečisteniu, alebo či neprúdi z jednej krajiny do druhej.

Okrem monitoringu znečistenia môžu získané dáta zlepšiť naše porozumenie vplyvu kvality ovzdušia na ľudské zdravie. Znečistenie okolitého vzduchu je hlavným zdravotným rizikom, ktoré vedie k respiračnej a kardiovaskulárnej úmrtnosti. Podľa nedávnej štúdie znižuje v Európe priemernú dĺžku života až o dva roky.

ZdrojThe Verge

Komentáre k článku