S funkciou Goals v Google kalendári si nájdete čas na stanovené ciele

Google do mobilnej verzie svojho kalendára pridal novú, veľmi zaujímavú funkciu. Nazval ju jednoducho a výstižne: Ciele (Goals).

https://www.youtube.com/watch?v=qnZZInDyrZo

Pozrite siS Google Voice Access budeme smartfón ľahšie ovládať hlasom

Táto nová funkcia má pomôcť v zdokonaľovaní sa. Nájdení si času pre seba, svoju rodinu, blízkych, či svoje koníčky alebo záľuby. Taktiež ak chcete pravidelne navštevovať posilňovňu, študovať či vzdelávať sa.

Google Ciele screenshot 02Google Ciele screenshot 04

Ak už máte Google Kalendár vo svojom smartfóne aktualizovaný, tak pri zadávaní novej udalosti vám, ako jednu z možností, ponúkne aj Cieľ. Potom si môžete vybrať niektorú z preddefinovaných kategórií, napr. Cvičiť, Vybudovať si zručnosť, Čas pre seba a iné.

Sprievodca vás ďalej bude viesť nastavením vytýčeného cieľa. Jeho definovaním, stanovením periodicity, ako dlho má plánovaná činnosť trvať a určení, ktorá časť dňa je pre ňu najvhodnejšia. Detaily cieľa ešte pred uložením môžete ručne doladiť.

Google Ciele screenshot 11aGoogle Ciele screenshot 13

Následne vám kalendár vloží túto vašu činnosť k ostatným udalostiam a pripomienkam. Ak by sa vám stalo, že v daný deň tento Cieľ nemôžete splniť, alebo si na daný termín uložíte inú činnosť, kalendár váš Cieľ presunie na iný termín.

Google Ciele screenshot 20

Ako vidíte na priložených screenshotoch, túto novú funkciu Google kalendára hneď aj skúšame. Verme, že bude pre každého užitočným pomocníkom.

ZdrojGoogle

Komentáre k článku