Facebook ponúka možnosť zapojiť sa do mapovania sveta

Navigačné služby ponúka veľa spoločností. Napriek dokonalosti Google Máp či iných aplikácií je však stále veľa ciest nezmapovaných. Facebook pomocou ľudí a umelej inteligenciu chce túto situáciu zmeniť.

ZDROJ | Facebook

Kým vo veľkých mestách máte zmapovanú každú uličku, v rozvojových krajinách v odľahlých oblastiach ostávajú stále nezmapované. Vývojári zo spoločnosti Facebook chcú túto situáciu zmeniť.

Pomocou umelej inteligencie dokáže nový nástroj od Facebooku predpovedať cestné siete a infraštruktúru z komerčne dostupných satelitných snímok.

ZDROJ | Facebook

Pozrite siFacebook zmapoval všetky obydlia v Afrike pomocou umelej inteligencie

Získané dáta Facebook momentálne zdieľa so svetovou komunitou, ktorá sa tejto oblasti venuje cez nástroj Map With AI. Nový nástroj obsahuje možnosť, ako môžu experti používať zozbierané dáta od ľudí a následne ich upraviť a verifikovať do podoby určenej na použitie. Na úpravu nasnímaných ciest je k dispozícii editor RapiD, ktorý je súčasťou projektu Map With AI.

Takto sa podarilo zozbierať dáta z viac ako 480 000 kilometrov nezmapovaných ciest v Thajsku cez komunitu OpenStreetMap (OSM). Projekt v Thajsku sa podarilo dokončiť za 18 mesiacov. Trvalo to minimálne o polovicu menej času a tiež sa ušetrili stovky ľudských a finančných zdrojov, ktoré by tento proces museli bežne robiť pracne v teréne.  Okrem Thajska sa tiež podarila zmapovať takmer celá Indonézia.

ZDROJ | Facebook

Pozrite siFacebook Messenger Kids trpí chybou a deti tak môže kontaktovať ktokoľvek

Umelá inteligencia dokáže využiť satelitné snímky a následne odhaliť možné skryté cesty vrátane nespevnených komunikácií či skrytých chodníkov. Umožňuje to tiež vysoké rozlíšenie snímok a následné potvrdenie miestnych dobrovoľníkov.

Nástroj je preto výbornou kombináciou využitia dobrovoľníkov a umelej inteligencie. Ak sa chcete do projektu svetového mapovania zapojiť, navštívte stránku mapwith.ai. Postupne sa tak bude rozširovať mapová databáza v krajinách ako Afganistan, Bangladéš, Indonézia či Uganda.

ZdrojMap with AI,Facebook

Komentáre k článku