Experti protestujú proti európskemu návrhu, ktorý by robotom udelil práva

Včera sa na internete objavil otvorený list expertov, ktorí sú proti návrhu Európskej komisie, ktorý by pridal vyspelým robotom práva a povinnosti.

Pod listom, ktorý reaguje na európsku iniciatívu v rámci rezolúcie Civil Law Rules on Robotics (Pravidlá občianskeho práva v oblasti robotiky), sú podpísaní experti na robotiku, umelú inteligenciu, právo, medicínu a etiku.

Interakcia medzi človekom a robotom sa stáva rozraz bežnejšou a podľa expertov musí Európska únia ponúknuť vhodný rámec na zosilnenie hodnôt demokracie a hodnôt Európskej únie. Umelá inteligencia a robotika vraj nemôže byť skúmaná len cez prizmu ekonomiky, ale tiež cez sociálne, psychologické a etické dopady.

Pozrite siRobotický pes od Boston Dynamics si dokáže otvoriť už aj dvere

Experti sú znepokojení najmä paragrafom 59 f) zo spomínanej európskej rezolúcie:

„Vytvorenie špecifického právneho postavenia pre roboty v dlhodobom horizonte, aby aspoň tie najsofistikovanejšie autonómne roboty mohli mať status elektronických osôb zodpovedných za nápravu akýchkoľvek škôd, ktoré môžu spôsobiť a prípadne uplatniť elektronickú osobnosť v prípadoch, keď roboty spravia autonómne rozhodnutia alebo inak komunikujú s tretími stranami“.

Podľa expertov musí byť zvážený ekonomický, právny, sociálny a etický dopad umelej inteligencie a robotiky bez zaujatosti. Vytvorenie právneho statusu „elektronickej osoby“ pre „autonómne“, „nepredvídateľné“ a „samo-učiace sa“ roboty je odôvodnené nesprávnym tvrdením, že zodpovednosť za škodu je pri robotoch nemožné dokázať.

Takéto tvrdenia sú podľa expertov z technického hľadiska založené na predsudkoch, ktoré sú založené na preceňovaní aj tých najpokročilejších robotov a tiež na povrchnom chápaní témy, ktorá je skreslená sci-fi a senzačnými správami, ktoré sa v posledných dňoch objavili.

ZDROJ | Alpha 2

Pozrite siRoboty do roboty, pre zábavu, aj do hororu

Čo sa týka etiky a práva, vytvorenie právnej osobnosti pre robota je nevhodné bez ohľadu na model právneho statusu, ktorý sa použije.

Ak by sa použil model Legal Entity (právnickej osoby), išlo by o problém, keďže tento model zahŕňa existenciu ľudských osôb, ktoré zastupujú právnické osoby a riadia ich.

Ak by sa použil model Natural Person (fyzickej osoby), robot by disponoval právom ako napríklad právo na dôstojnosť, právo na integritu či právo na občianstvo. Takýto model by pri robotoch bol priamo v rozpore s ľudskými právami.

https://www.youtube.com/watch?v=aFuA50H9uek

Pozrite siUmelá inteligencia nahradí lekárov, aj právnikov. Čiastočne

Tretím modelom by mohol byť Anglo-Saxon Trust, ktorý je veľmi komplexný a vyžaduje špecializované kompetencie. Navyše nevyrieši otázku zodpovednosti. A čo je ešte dôležitejšie, stále by to znamenalo existenciu ľudskej bytosti ako poslednej inštancie, ktorá by bola zodpovedná za riadenie robota.

ZDROJ | Robitcs-openletter

Európska komisia má iniciatívu ohľadom umelej inteligencie predložiť koncom apríla. Momentálne je pod listom podpísaných viac ako 160 expertov z celého sveta. Zo Slovenska je v liste podpísaný Jozef Glasa, predseda etického výboru na Ministerstve zdravotníctva.

Pod list sa môže podpísať každý občan EÚ, ktorý je vedec alebo výrobca robotov či umelej inteligencie, prípadne univerzitný akademik v oblasti práva, medicíny či člen organizácie alebo etického výboru.

Uvidíme, ako nakoniec iniciatíva dopadne, no presadenie regulácii ohľadne robotov môže vyslať negatívny signál pre ich výrobcov.

ZdrojRobotics-openletter,Európsky parlament

Komentáre k článku