EWICON: veterná turbína, čo sa netočí a predsa funguje

Veterná energia je jedným z najpopulárnejších obnoviteľných zdrojov energie, ale rotujúce listy turbín veterných elektrární vyžadujú pravidelnú údržbu a sú predmetom kritiky ochrancov prírody, pretože ohrozujú vtáky. Aj preto sa vyvíjajú riešenia, ktoré uzatvárajú nože turbín v komore, alebo sa ich snažia nahradiť rotorom v podobe disku.

ewicon_01

Ale holandskí vedci sa rozhodli úplne eliminovať pohyblivé časti a vytvorili bezlistovú veternú „turbínu“ EWICON, ktorá vyrába elektrinu pomocou nabitých kvapiek vody.

Kým veterné turbíny poháňajú generátor a vyrábajú tak elektrinu pomocou mechanickej energie, EWICON (skratka pre elektrostatický konvertor veternej energie, Electrostatic WInd energy CONvertor) využíva potenciál energie nabitých častíc – v tomto prípade vodných kvapiek. Súčasná konštrukcia pozostáva z oceľového rámu, ktorý drží sériu izolovaných rúr, usporiadaných horizontálne. Každá trubka obsahuje niekoľko elektród a trysiek, ktoré neustále uvoľňujú do vzduchu kladne nabité častice vody. Keďže sú ionizované častice vplyvom vetra unášané preč, vzniká rozdiel potenciálov, čiže elektrické napätie, ktoré môže byť prevedené do siete a využité na energetické účely.

EWICON bol navrhnutý architektonickou firmou Mecanoo na základe technológie vyvinutej Johanom Smitom a Dhiradjom Djairamom na Delft Technical University. Pozrite si video, ako EWICON funguje.

Výstupná energia závisí nielen na rýchlosti vetra, ale aj na množstve kvapiek, veľkosti náboja na kvapôčkach a intenzite elektrického poľa. Výhodou koncepcie EWICON je, že neobsahuje pohyblivé súčasti a je preto menej priestorovo náročná, na rozdiel od veterných turbín nevyrába hluk, neohrozuje vtáky a má nižšie nároky na údržbu.

Zatiaľ čo klasické turbíny nie sú vhodné do mestskej zástavby, EWICON môže naopak nájsť uplatnenie aj v rámci mestskej architektúry ako súčasť administratívnych budov a pod. Systém je však možné bez problémov inštalovať aj na zemi, alebo pri mori, podobne ako v prípade tradičných veterných elektrární.

ewicon_02

Inštalácia prototypu turbíny, či skôr konvertora EWICON v campuse Technickej univerzity v Delfte (hore) a na budove Stadstimmerhuis 010 v Rotterdame. Foto: Gizmag

Zaujímavá myšlienka však ešte na svoje hviezdne chvíle čaká. Zatiaľ boli vyrobené len dva menšie prototypy, z ktorých jeden je inštalovaný v rámci areálu Technickej univerzity v holandskom Delfte, druhý na budove Stadstimmerhuis 010 v Rotterdame. Konštruktéri v súčasnosti testujú možnosti zariadenia a zároveň sa snažia získať prostriedky na vybudovanie väčšieho modelu, ktorý bude produkovať viac energie, informoval server Gizmag.

Komentáre k článku