Európska komisia: BMW, Daimler a Volkswagen sa spolčili kvôli emisiám

ZDROJ | VW

Vo svete veľkého biznisu platia tvrdé pravidlá a prežijú len tí najschopnejší. Ak nesedia vo väzení, sedia v dozorných radách a skôr ako spokojný zákazník, pokrok či zlepšovanie života ich zaujíma zisk. Aspoň tak to vyzerá po zverejnení správy Európskej komisie.

V piatok (5. 4.) informovala Európska komisia BMW, Daimler a Volkswagen Group (Volkswagen, Audi, Porsche) o svojom predbežnom stanovisku, že v rokoch 2006 až 2014 porušovali protimonopolné pravidlá Európskej únie tak, že sa dohodli na obmedzení konkurencie pri vývoji emisných technológií.

Komisárka Margrethe Vestagerová povedala, že spoločnosti môžu spolupracovať rôznou formou a tak zdokonaľovať svoje výrobky alebo služby. Nemôžu sa ale dohodnúť na presnom opaku – aby sa nemuseli zlepšovať a súťažiť na slobodnom trhu o zákazníkov.

„Obávame sa, že toto sa stalo aj v tomto prípade a že spoločnosti Daimler, VW a BMW mohli porušiť pravidlá hospodárskej súťaže EÚ, takže európski spotrebitelia nemali možnosť kúpiť si autá s najlepšou dostupnou technológiou. Traja výrobcovia automobilov majú teraz možnosť reagovať na naše zistenia,“ povedala komisárka.

Komisárka Margrethe VestagerováZDROJ | European Commission

Komisia sa nazdáva, že uvedené firmy sa tajne dohodli na tom, že budú obmedzovať vývoj a implementovanie nových emisných technológií pre osobné automobily s naftovým a benzínovým pohonom. K tejto dohode došlo v počas technických stretnutí tzv. Okruhu piatich.

Pozrite siGoogle a pokuty od EÚ: Trikrát a dosť?

Komisia podozrieva kartel z porušenia predpisov v dvoch hlavných oblastiach. Prvou je systém selektívnej katalytickej redukcie (SCR), ktorý má znižovať škodlivé emisie oxidov dusíka z dieselových motorov. Podľa predbežného stanoviska Komisie „Okruh piatich“ koordinoval dávkovanie AdBlue (kvapalné aditívum, ktoré využíva technológiu SCR) tak, aby obmedzovali jeho spotrebu a čistenie výfukových plynov.

ZDROJ | BMW

Druhá oblasť, ktorou kartel manipuloval je OPF – Otto časticové filtre. Tie znižujú emisie škodlivých častíc z benzínových motorov. Spoločnosti koordinovali svoj postup s cieľom oddialiť zavedenie OPF v nových modeloch osobných vozidiel s priamym vstrekovaním paliva.

Predbežné stanovisko Komisie je, že „Okruh piatich“ koordinovane konal tak, aby spomalil zavádzanie moderných, tzv. zelených technológií. Európska komisia žiada okamžite zastaviť tieto protikonkurenčné praktiky. Pokuta sa môže vyšplhať až na 10 percent ročných tržieb, čo predstavuje miliardy eur.

Spotrebiteľ môže namiesto nadávania na byrokratov v Bruseli aspoň raz poďakovať za ich prácu. Automobilové koncerny, ktoré patria aj na Slovensku medzi najobľúbenejšie, sa samozrejme prispôsobia (aspoň navonok) európskym pravidlám. Budú ale konať morálne? Určite nie, len sa budú ešte viac snažiť, aby sa na to neprišlo.

ZdrojEurópska komisia

Komentáre k článku