EÚ chce začať s digitalizáciou vlády a elektronickými ID

ZDROJ | HEC Paris

Digitalizácia a e-Government sú témy, ktoré sa posledné roky riešia v parlamentoch rôznych krajín Európskej únie. Zdá sa však, že na úrovni celej únie konečne došlo k pokroku.

ZDROJ | e-Estonia

Členské krajiny EÚ podpísali tento týždeň deklaráciu, v ktorej sa píše o transformácii vládnych inštitúcií na efektívnejšie e-Government služby.

Jedným z bodov deklarácie je dohoda o vývoji a zavedení digitálneho, identifikačného systému (ID), ktorý by mohol byť použitý ktorýmkoľvek občanom únie na prístup k rôznym online službám, verejným aj súkromným.

V podstate sa hovorí o istej forme elektronického občianskeho preukazu, s ktorým by ste mohli vybaviť všetky bežné služby, za ktorými musíte momentálne behať po úradoch a za byrokraciou.

Pozrite siABB a IBM Watson nasadia umelú inteligenciu. Nahradí mnoho pracovných miest

Dohoda hovorí o vytvorení komplexného systému, ktorý by okrem implementácie elektronických ID, mal zabezpečiť aj potrebnú ochranu osobných údajov a súkromie používateľov.

Viceprezident pre jednotný digitálny trh, Andrus Ansip, sa k dohode vyjadril: „Všetci Európania by mali mať prístup k online službám ostatných členských štátov rovnako, ako tento prístup majú doma a elektronické transakcie by sa mali výrazne zjednodušiť“.

Pozrite sieSlovensko, alebo elektronizácia verejnej správy v praxi

Pán viceprezident pravdepodobne nebol na Slovensku, kde elektronické služby nefungujú najideálnejšie. Stačí sa pozrieť na Estónsko, ktoré je lídrom e-Government služieb v Európe. V tejto krajine sa dá pomocou digitálnej identifikačnej karty voliť, zaplatiť dane či požiadať si o rôzne služby online.

Samotná dohoda, ktorá bola podpísaná, nesie názov Tallinnská deklarácia o e-Governmente. Veríme, že pomôže k lepšej koordinácii pri pretláčaní jednotlivých zákonov v členských štátoch.

Samozrejme sa jedná deklaratívny dokument, ktorého implementácia nemá presné časové ohraničenie. Otázne tiež ostáva prijatie zo strany jednotlivých štátov, keďže otázka bezpečnosti je stále veľmi citlivou záležitosťou.

ZdrojEC,EC

Komentáre k článku