eSlovensko, alebo elektronizácia verejnej správy v praxi

Celý náš život je spojený s rôznymi vybavovaniami v úradoch, podávaním množstva všakovakých žiadostí, potvrdení či iných formulárov. No s tým je spojené aj často obťažujúce chodenie do tých-ktorých úradov, čakanie v dlhých radoch a strácanie času pri podávaní žiadostí alebo potvrdení. Mnohé z toho má odbúrať a tým aj uľahčiť vybavovanie elektronický portál UPVS (ústredný portál verejných služieb), Slovensko.sk, ktorý je už nejaký čas v prevádzke. Teraz sa k nemu pridáva systém elektronických služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

eSlovensko

POZRITE SI: Mapka – perfektná náhrada neohrabaného
Kataster Portálu

Ten do užívania ministerstvu, a tým vlastne aj občanom SR, odovzdala spoločnosť Softec. Cez internet tak budeme môcť podať 40 rôznych žiadostí o rôzne štátne sociálne dávky či sociálnu pomoc, ale aj pomoc v hmotnej núdzi. Má to prispieť k maximálnemu využitiu možností tzv. eGovernmentu.

Kompetentní si od zavedenia tohto nového systému sľubujú zrýchlenie vybavovania žiadostí a zníženie administratívnej záťaže, ktorá má umožniť úradníkom viac sa venovať klientom. V konečnom dôsledku by sme aj my, občania, mali takýmto elektronickým vybavovaním ušetriť nie len mnoho z drahocenného času, ale aj vlastného dušeného zdravia, ľudovo povedané „nervov“.

eSlovensko

Tento systém je prvým agendovým systémom medzirezortne prepojeným s Registrom fyzických osôb a je prístupný z portálu MPSVR SR (www.employment.gov.sk) a Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk).

Orientácia na nich vám pri prvej návšteve zaberie nejaký čas. Preto na UPVS využite odkazy na štyri hlavné sekcie (farebné štvorcové ikony napravo), ktoré vám pomôžu sa na stránke zorientovať, a na webe ministerstva hľadajte v ľavom menu sekciu Elektronické služby, formuláre a žiadosti.

eSlovensko

Pre plnohodnotné využitie oboch portálov a elektronické podávanie všetkých prístupných typov žiadostí je však nutné prihlásenie sa, čo je podmienené vlastnením elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID, pre elektronické podávanie žiadostí so zaručeným e-podpisom. Preto ak ho nemáte, budete musieť oň požiadať na oddelení dokladov príslušného Okresného riaditeľstva Policajného zboru. Po úspešnom prihlásení máte prístup nie len k žiadosti, o ktorú máte záujem, ale aj prehľad, aké dávky už čerpáte.

eSlovensko

Vo fotogalérii, okrem dvoch dodaných, nájdete aj niekoľko nami vytvorených screenshotov. Ďalšie informácie môžete získať aj zo záznamu prezentácie na konferencií IDEME 2015, spolu s ukážkou ako, napríklad, požiadať o príspevok pri narodení dieťaťa.

 

Zdroj, foto: Softec, TECHBOX

Komentáre k článku