Ericsson spustil v Česku prvý mikrovlnný spoj s kapacitou 10 Gbit/s

ZDROJ | Ericsson

Mobilné siete majú bunkovú štruktúru, ktorú tvoria stovky a tisíce základňových staníc rôznych veľkostí. Jedno však majú spoločné – všetky musia byť cez fixnú linku pripojené do chrbticovej siete operátora a skrz ňu do ústredne.

Pozrite siČo je to základňová stanica BTS?

Vďaka rastúcim rýchlostiam internetového pripojenia cez mobilný prístup stúpajú aj nároky na kapacitu týchto pripojení. Aj preto operátori s výhodou využívajú pri exponovaných základňových staniciach optické káble.

Kam nemôže kábel

V odľahlých vidieckych oblastiach, aj vo väčšine lokalít mimo miest však optická infraštruktúra chýba a jej vybudovanie by bolo extrémne nerentabilné. Tu prichádzajú k slovu mikrovlnné spoje.

ericsson-graf-mw
ZDROJ | Ericsson

Vo vyhradenom rádiovom pásme prenášajú dáta s garantovanou kvalitou služby, a pri moderných technológiách aj vysokou rýchlosťou. Pritom predstavujú omnoho lacnejšiu alternatívu voči vybudovaniu káblového pripojenia.

ericsson-graf-mw-kapacita_2015
ZDROJ | Ericsson

V čase sietí 1G (NMT) a v počiatkoch 2G (GSM) bola bežná prenosová kapacita mikrovlnného pripojenia 2 Mbit/s. Dnes by operátor s takýmto pripojením veľa vody nenamútil. Mikrovlnné technológie sa však vyvíjali spolu s ostatnými segmentami telekomunikácií.

Praha má unikát

Aktuálne T-Mobile Česká republika a Ericsson spustili prvý mikrovlnný spoj s kapacitou až 10 Gbit/s. Zariadenie Ericsson MINI-LINK 6352 je navrhnuté pre rýchle nasadenie v moderných mobilných sieťach, pričom je kapacitne schopné pokryť aj počiatočné štádium sietí 5G.

Vonkajšie mikrovlnné zariadenie prináša možnosť rýchlej výstavby siete bez potreby vnútornej inštalácie. Pracuje v tzv. E-Band  pásme (70/80 GHz) v konfigurácii 2+0 (dva združené vysielače) v živej sieti T-Mobile Česká republika.

ericsson-mini-link-6352
ZDROJ | Ericsson

Vystavaný L2 switch, umožňujúci plnú agregáciu a prepínanie medzi všetkými portmi, dovoľuje flexibilne pripojiť takmer akékoľvek prvky mobilnej siete.

Pozrite si5G – 100x rýchlejšie, tisícnásobná kapacita, stonásobok terminálov

Mikrovlnný spoj je realizovaný pomocou komerčne dostupného zariadenia MINI-LINK 6352, ktoré spája agregačný sieťový bod so základňovou stanicou na území Prahy s dĺžkou spoja 4,85 km.

ericsson-mini-link-6352-2
ZDROJ | Ericsson

Podľa Mariána Bezáka, generálneho riaditeľa Ericsson v Českej a Slovenskej republike nové technológie umožnia ďalej rozvíjať spoluprácu s českým T-Mobile, ktorá trvá už 20 rokov a sú pripravené aj pre budovanie sietí 5G.

Prvé komerčné siete 5G sa očakávajú do roku 2020 a budú klásť vysoké nároky na kapacitu infraštruktúry. Mikrovlnné spoje novej generácie ako Ericsson MINI-LINK 6352 pri ich výstavbe výrazne pomôžu.

ZdrojEricsson

Komentáre k článku