Elektromobily versus „spaľováky“: ktoré viac šetria peňaženku?

ZDROJ | Tesla

Zástancovia áut so spaľovacím motorom často poukazujú na údajne nevýhodné elektromobily, počnúc vyššou nákupnou cenou, končiac uhlíkovou stopou a environmentálnou záťažou starých batérií.

Niektoré body tohto „blacklistu“ sú zjavným nezmyslom, iné, napríklad závislosť ekologickej záťaže na zdroji vyrobenej elektriny, stoja za diskusiu. Vývoj však napreduje a elektromobily výrazne zlepšujú svoju výkonnosť, spoľahlivosť a dojazd, a často sa už blížia k cenovej parite so spaľovacími pohonmi.

ZDROJ | Tesla

Trend je jasný – počet modelov elektrických vozidiel (EV) na európskom trhu sa v nasledujúcich troch rokoch viac ako strojnásobí a na výber budeme mať v roku 2021 až 214 elektrických modelov. Nabíjacia infraštruktúra sa tiež rýchlo zlepšuje. V Európe je aktuálne viac ako 150 000 verejných nabíjacích staníc, z toho 23 000 rýchlych nabíjačiek. Hlavným problémom teda zostáva cena EV. Skutočne?

Viaceré analýzy ukazujú, že náklady na vlastníctvo a prevádzku elektrických áut sú oproti spaľovacím nižšie, aj napriek vyššej nadobúdacej cene. Dôvodom sú nižšie náklady na údržbu (elektromobily majú menej pohyblivých mechanických častí), aj na energiu a dlhšia životnosť.

Pozrite siAká je ekonomika elektromobilov? Tesla sa nedá zahanbiť

Jednu z prvých analýz nákladovosti údržby elektromobilov poskytlo mesto New York na základe údajov o svojom autoparku osobných vozidiel za rok 2018. Vyplýva z nich, že údržba bežných vozidiel stojí dvoj- až štvornásobok sumy 386 dolárov vynaložených za rok na najnáročnejší elektrický Ford Focus.

ZDROJ | Quartz

K podobným zisteniam dospela aj holandská leasingová spoločnosť LeasePlan. Na jej novú analýzu upozornil napríklad magazín Fontech.

Pri porovnaní nákladov na vlastníctvo elektromobilov a ICE (internal combustion engine) automobilov, čiže áut so spaľovacím motorom, zahrnuli takmer 1000 rôznych scenárov používania automobilov v 13 európskych krajinách.

Pre každú triedu vozidiel použila leasingová spoločnosť 9 základných scenárov nákladovosti – po 3, 4 a 5 rokoch používania a ročne najazdených 20 -, 30- a 40-tisíc km. LeasePlan pritom porovnával „porovnateľné“, čiže elektromobil s ICE automobilom rovnakej kategórie (tabuľka nižšie).

ZDROJ | LeasePlan

Aktuálne stále vyššie náklady na kúpu elektromobilu (v tejto analýze odpisy a úroky) sa premietli aj do vyšších poplatkov za poistenie, ktoré sa odvíja od ceny vozidla. Tým ale výhody „spaľovákov“ prakticky končia. Výnimkou sú o 2% vyššie náklady na výmenu pneumatík pri elektromobiloch. Ich vyššie opotrebenie spôsobuje vyšší krútiaci moment elektromotorov pri rozjazde a akcelerácii. Naopak, majitelia elektromobilov výrazne ušetria na daniach a poplatkoch – v priemere až 88%, pretože štáty tento typ vozidiel zvýhodňujú vo viacerých oblastiach (v rôznych krajinách sa zdanenie a oslobodenie elektromobilov od niektorých poplatkov líši).

Pozrite siElektromobil v servise? Toto sa deje pred opravou Hyundai IONIQ Electric

Výraznú úsporu prinášajú elektromobily v oblasti nákladov na údržbu, čo vyplynulo už z vyššie spomínanej analýzy mesta New York. Podľa LeasePlan činí rozdiel nákladov na údržbu 23% v prospech EV. Tu netreba zabudnúť ani na nevyčíslené prínosy vyplývajúce z kratšej doby, kedy je auto kvôli údržbe mimo prevádzky.

Tieto dáta ukazujú, že v priemere sú celkové náklady na elektromobil (EV) reálne o 5% nižšie ako v prípade podobného vozidla so spaľovacím motorom (ICE).ZDROJ | LeasePlan

Nakoniec poslednou výhodou elektromobilov, ktorá však neprekvapuje, je úspora nákladov na energiu. Oproti palivu ide o 54% nižšie výdavky. Čím vyšší počet najazdených kilometrov, tým horšie sú na tom z hľadiska nákladov (a emisií tiež) spaľovacie motory.

Pozrite siTesla tajne vyvinula excelentné Li-ion batérie

Výhody vlastníctva elektromobilu a efektivita jeho využitia sa v jednotlivých krajinách odlišuje kvôli rozdielom v daňovej politike, aj kvôli cenám energií a pohonných hmôt, celkovo však elektromobily pri 912 testovaných scenároch zvíťazili až v 508 prípadoch (cca 56 %).

Všade je však dlhoročné využívanie elektrického auta pri vyššom počte najazdených kilometrov ekonomicky výhodnejšie, ako v prípade klasických pohonov.

Graf ukazuje percento scenárov, v ktorých sú náklady na vlastníctvo EV nižšie v porovnaní s vozidlom ICE v danej krajine. Napríklad náklady na EV sú v Nórsku v 85% scenárov nižšie ako na ICE. V Holandsku je vlastníctvo elektromobilu výhodnejšie v 100% prípadov.ZDROJ | LeasePlan

Ak vezmeme do úvahy, že éra elektromobility je stále v štartovacej fáze a veľké výrobné série v mnohých automobilkách nabehnú až v najbližších niekoľkých rokoch, dá sa očakávať, že ceny elektromobilov poklesnú. Podľa niektorých odhadov by mohli byť dokonca nižšie, než ceny ICE áut. Celkové náklady na ich vlastníctvo by sa teda mali vyvíjať priaznivo, a to aj v prípade, že by sa časom niektoré daňové zvýhodnenia znížili, či zrušili.

ZdrojLeasePlan

Komentáre k článku