Elektrine kraľuje uhlie, trón sa však otriasa

ZDROJ | Al Jazeera

Sledujúc nemecký, či japonský útlm jadrovej energetiky a obhajobu uhoľných elektrární ústami D. Trumpa by sme mohli nadobudnúť dojem, že uhoľná energetika je na vzostupe.

Z hľadiska absolútnych čísel je to pravda. Ale tento rast sa dramaticky spomaľuje a v porovnaní s prírastkami elektrární na báze obnoviteľných zdrojov je rast fosílnych zdrojov (hlavne uhlia a plynu) minimálny.

Pozrite siObnoviteľné zdroje energie zlepšia kvalitu bývania

Podľa správy Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa v roku 2016 prvýkrát solárne fotovoltaické elektrárne dostali do vedúcej pozície najrýchlejšie rastúceho zdroja z hľadiska prírastku elektrických kapacít. Platí to v porovnaní s akýmkoľvek iným palivom, vrátane uhlia.

https://www.youtube.com/watch?v=6p7AXpkZBv8

IEA je medzinárodná organizácia so sídlom v Paríži, zastupujúca 29 členských štátov. Má za cieľ zvýšiť energetickú bezpečnosť a študovať trendy na trhu.

Najrýchlejšie rastie solár

To je dobrá správa. V boji proti zvyšovaniu globálneho otepľovania, spôsobeného emisiami skleníkových plynov sa hodí každá alternatíva spaľovania fosílnych palív.

ZDROJ | Engadget

V správe IEA sa uvádza, že obnoviteľné zdroje predstavovali v roku 2016 takmer dve tretiny nových prírastkov elektrickej kapacity. Celosvetovo ide o takmer 165 GW. Takýto výkon by pokryl spotrebu približne 124 miliónov domácností v USA.

Pozrite siIndia vypravila prvý solárny vlak

Najsilnejší rast počas nasledujúcich 5 rokov čaká fotovoltaické panely. Prírastok solárnej kapacity na celom svete vzrástol v roku 2016 o 50% a dosiahol hodnotu viac ako 74 GW. Zhruba polovica kapacít sa pritom postavila v Číne.

Veterná energia rástla v roku 2016 pomalšie ako v predchádzajúcom roku. IEA to pripisuje „vytriezveniu“ po boome veternej energie v Číne v roku 2015.

ZDROJ | IEA/TECHBOX

Správa IEA obsahuje prognózy do roku 2022. Očakáva, že celosvetová kapacita obnoviteľnej elektrickej energie sa rozšíri o viac ako 920 GW, alebo o približne 43 percent. To sa rovná zhruba polovici súčasnej celosvetovej kapacity v uhoľnej energetike. Tej ale dosiahnutie takejto kapacity trvalo 80 rokov.

Pozrite siEkologické palivá – nie je to oxymoron?

IEA očakáva, že výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na celom svete dosiahne v roku 2022 až 8 000 terawatthodín, čo sa rovná spoločnej spotrebe Číny, Indie a Nemecka.

Pozitívny trend nemôžu zmeniť ani „výstrelky“ amerického prezidenta Trumpa podporujúceho oživenie ťažby a spaľovania uhlia, a ďalších činiteľov, vrátane slovenskej vlády. Tá takisto dotuje stratovú ťažbu uhlia zo sociálnych dôvodov, a jeho neekologické spaľovanie.

Dôležité je totiž správanie najľudnatejších krajín sveta. Čína a India sú aj najväčšími spotrebiteľmi uhlia na energetické účely.

ZDROJ | Tesla

Samotná Čína bude zodpovedná za 40 percent celosvetového rastu kapacity obnoviteľných zdrojov. Je to vďaka zameraniu čínskej vlády na zníženie znečistenia ovzdušia a ďalších strategických cieľov. To má dopady aj na čínsky priemysel, už dnes produkujúci viac ako polovicu svetovej výroby solárnych panelov.

Čistá energia pomôže aj chudobným

V Indii a v ďalších rozvíjajúcich sa krajinách už dosiahla cena elektriny vyrábanej z obnoviteľných zdrojov sieťovú paritu. Dokáže teda cenovo konkurovať elektrine vyrábanej z uhlia a plynu – bez dotácií. Využívanie obnoviteľných zdrojov v Indii, Číne a ďalších ľudnatých krajinách bude mať v nasledujúcich rokoch silný dopad na znižovanie emisií skleníkových plynov.

ZDROJ | New Atlas

Fotovoltaika má v roku 2022 dosiahnuť globálnu kapacitu asi 740 GW, čo je viac ako dnešná kapacita produkcie elektriny v Indii a v Japonsku spolu. Pokiaľ by vlády odstránili ekonomické a technické prekážky budovania solárnych zariadení, mohla by ich celosvetová kapacita do roku 2022 vzrásť až na 880 GW.

Treba ale povedať, že v rozvinutých ekonomikách mierneho pásma, kde vlády výrobu „zelenej“ elektriny zo slnka dotujú, by bolo uvoľnenie regulácií ekonomickou katastrofou. Vidia to (doplácajú na to) napríklad aj spotrebitelia v Česku a na Slovensku, kde si „solárni baróni“ z prvej vlny udeľovania licencií dodnes pochvaľujú zaujímavý biznis.

Pozrite siČína pošle spaľovacie motory k dinosaurom

Pokiaľ to však pôjde bez dotácií na výkup elektriny – klesajúce ceny solárnych panelov to už umožňujú – tak ide o zmysluplnú cestu. Aj keď tá zmysluplnosť sa dosiahne až v kombinácii so záložnými batériami, ktoré eliminujú sieťovú nestabilitu a umožnia zásobovať odberateľov aj v noci.

V správe IEA sa tiež uvádza, že v nasledujúcich piatich rokoch prinesú domáce solárne systémy základnú úroveň zásobovania elektrinou pre takmer 70 miliónov ľudí v Ázii a v subsaharskej Afrike. To im pomôže vymaniť sa z chudoby, zlepšiť životný štandard a podporiť regionálne hospodárstvo.

ZdrojMashable

Komentáre k článku