Elektrické stĺpy riešením pre siete 5G? Zrejme áno

ZDROJ | Qualcomm

Mobilní operátori vedia, že plnohodnotná technológia 5G sa bez využitia VF pásiem v oblasti milimetrových vĺn (mmWave) nezaobíde. Len mmWave umožní najvyššie rýchlosti a vysokú kapacitu siete na kilometer štvorcový.

Keďže s rastúcou frekvenciou sa vzdialenosť medzi základňovou stanicou a prijímačom zmenšuje a požiadavky na priamu viditeľnosť sa zvyšujú, s istotou platí, že počet základňových staníc potrebných pre 5G bude oveľa väčší, než je nasadených v súčasných sieťach 4G. To prinesie nemalé ťažkosti.

Spolupráca s energetikmi ako cesta

Hovoríme tu o vzdialenostiach jednotlivých 5G „sajtov“ v rádoch desiatok, až stoviek metrov. Bude potrebné zabezpečiť ich napájanie a infraštruktúru pripojenia na chrbticovú sieť. A okrem toho množstvo administratívnych povinností, napríklad stavebné povolenia, povolenia od správcov inžinierskych sietí, a podobne.

Pozrite siSiete 5G sa hlásia aj na Slovensku. Pohltia 700 MHz pásmo DVB-T

Mnohé z týchto komplikácií by vyriešilo umiestnenie základňoviek na bodoch existujúcej infraštruktúry. Samozrejmým kandidátom sú súčasné BTS v sieťach 4G, prípadne 3G, ale to nebude stačiť.

ZDROJ | Android Authority

Zaujímavým príspevkom pre topológiu 5G sietí by bolo využitie stĺpov elektrických rozvodných sietí. A práve toto riešenie plánuje využiť japonská energetická spoločnosť TEPCO (Tokyo Electric Power Company) a skupina japonských telekomunikačných operátorov pripravujúcich budovanie 5G.

S energetickou spoločnosťou TEPCO na projekte spolupracujú firmy KDDI, SoftBank a Rakuten Mobile Network a momentálne pripravujú testy.

Skúšky už v prvom polroku

Hoci v mestách je veľká časť energetických sietí natiahnutá v podzemných silových kábloch, núdza nie je ani o nadzemné siete a s nimi spojené stĺpy. V Japonsku to platí, údajne kvôli častým zemetraseniam, ešte vo väčšej miere.

Pozrite siOrange v Barcelone ukázal budúcnosť sietí 5G, IoT aj umelú inteligenciu

Kvôli prekonaniu problémov s nevyhnutnou veľkou hustotou nanobuniek v sieťach 5G sa diskutuje o nových modeloch vlastníctva a zdieľania, vrátane neutrálneho hostiteľa. Ale nosným prvkom je práve nejaká forma zdieľania infraštruktúry.

ZDROJ | TelecomTV

TEPCO hovorí, že spolupracuje s KDDI, aby preskúmali zdieľanie stĺpov a inej infraštruktúry elektrických sietí a vybavenia základňových staníc medzi mobilnými operátormi. Prípravy sú už ukončené a spoločnosti chcú začať skúšky s použitím reálneho vybavenia.

Cieľom pokusov, ku ktorým sa pripoja aj mobilné siete spoločnosti SoftBank a Rakuten, je overiť uskutočniteľnosť zdieľania umiestnenia a zariadení medzi mobilnými operátormi. Skúšky budú konkrétne hodnotiť zariadenia, usporiadanie, servisovateľnosť, použiteľnosť a úroveň rádiového rušenia spôsobeného zdieľaním antén na základňových staniciach na elektrických stožiaroch.

Zdieľanie ako win-win stratégia

Existujú plány aj na zapojenie ďalších operátorov, ktorí uvažujú o výstavbe 5G sietí. Mohlo by ísť o jedného z japonských lídrov NTT DOCOMO, prípadne ďalšie spoločnosti.

ZDROJ | Qualcomm

Zdieľanie infraštruktúry je cestou k úspechu pre všetky zúčastnené strany – pre majiteľa rozvodných sietí, aj telekomunikačné spoločnosti. Spomeňte si, ako sa rozmnožili stožiare vysielačov mobilných sietí u nás s príchodom 2., 3. a 4. operátora a po prechode z 2G na 3G a 4G technológie. Zdieľanie infraštruktúry medzi mobilnými operátormi sa deje v obmedzenej miere aj dnes a aj u nás máme skúsenosti s vnútroštátnym roamingom u nových hráčov. Ale 5G prinesie omnoho vyššie nároky.

Pozrite siDeutsche Telekom chce plán na certifikáciu produktov Huawei pre siete 5G

Kým GSM operuje v pásmach 900 Hz a 1,8 GHz, 3G v 1,8 GHz a 2,1 GHz a 4G siaha od 800 MHz do 3,5 GHz, 5G bude mať nebývalo široký záber. Čím vyššie pásmo, tým kratší dosah a vyššia hustota BTS. Oproti pásmu mmWave (24 GHz až 100 GHz) je dnešná hustota základňových staníc ako vidiecka krajina v porovnaní s centrom veľkomesta.

Zdieľanie vysielačov a využívanie existujúcej infraštruktúry sú preto rozumnou cestou nielen pre operátorov, ale aj pre obyvateľstvo.

ZdrojTelecomTV

Komentáre k článku