ElectReon otvára prvú cestu pre nabíjanie elektromobilov za jazdy

ZDROJ | ElectReon

ElectReon, izraelský špecialista zameraný na dynamické bezdrôtové nabíjanie, oznámil dokončenie verejnej cesty vo švédskom Gotlande s dĺžkou 1,65 km, vybavenou systémom dynamického bezdrôtového nabíjania. Je to najväčšia aplikácia tohto typu na svete a prvá, určená pre elektrické kamióny a autobusy.

Pozrite siŠvédsko chce vybudovať nabíjacie cesty pre elektromobily

Výstavbe nabíjacej cesty predchádzal test na 200-metrovom segmente, kde nákladné autá dokázali pri rýchlosti do 60 km/h preniesť priemerný výkon 70 kW z cesty do prijímača a do batérie vozidla.

ZDROJ | ElectReon

Testovací 40-tonový kamión je vybavený piatimi 20 kW bezdrôtovými modulmi s úhrnným výkonom 100 kW, čo predstavuje dostatok energie na udržanie rýchlosti,  aj na dobitie batérie pri jazde po bežných cestách.

Testy potvrdili, že sneh a ľad neovplyvňujú možnosti bezdrôtového nabíjania. Spoločnosť ElectReon dokázala spoľahlivosť svojho vlastného cloudového softvéru vzdialeným ovládaním, monitorovaním a testovaním systému zo svojho ústredia v Izraeli.

ElectReon teraz čaká na oficiálne schválenie používania celej dĺžky cesty pre viac vozidiel súčasne. V nasledujúcich mesiacoch by sa na dobíjacej ceste mal testovať scenár, keď sa na trase bude okrem kamiónu súčasne dobíjať aj elektrobus.

Bezdrôtový nabíjací systém bude kalibrovaný tak, aby umožňoval zvýšenie výkonu, a miestny operátor nákladného vozidla bude pravidelne jazdiť za účelom vykonania ďalších testov.

ZDROJ | Electrek

Ide o dôležitý míľnik pre firmu ElectReon, ktorá pracuje na splnení požiadaviek na predloženie žiadosti na veľký pilotný projekt. Ten by mal zahrnúť výstavbu bezdrôtovej elektrickej cesty plánovanej Švédskou správou ciest (Trafikverket) v dĺžke približne 30 kilometrov.

ZDROJ | ElectReon

Predstava elekromobility, pri ktorej si vďaka elektrifikovaným cestám vystačíme len s malou palubnou batériou, je lákavá. Reálna je však pravdepodobne len pri určitých dopravných scenároch, kde sa opakovane využívajú rovnaké trasy. Paušálna elektrifikácia celej cestnej siete je ťažko priechodná z ekonomických, aj praktických dôvodov.

Pozrite siElectreon Wireless chce z cesty dobíjať autá za jazdy

Rozsah realizácie bude závisieť od nákladov na budovanie takejto infraštruktúry a technológia bezdrôtového dynamického nabíjania by musela byť tiež unifikovaná, aby sa z cesty mohli nabíjať elektromobily rôznych značiek. A to môže byť kameňom úrazu.

„Drobnou“ nepríjemnosťou sú aj prenosové straty a tiež náklady na infraštruktúru. ElectReon využíva na bezdrôtový prenos energie elektromagnetickú indukciu, podobne ako bezkáblové nabíjačky Qi pre mobily a inú elektroniku. S rastúcou vzdialenosťou medzi vysielačom a prijímačom efektivita bezdrôtového prenosu klesá, čo je aj prípad nabíjania za jazdy. Pri výkonoch rádov desiatok kW na jediné vozidlo by takéto bezdrôtové nabíjanie znamenalo dramatické plytvanie elektrickou energiou.

ZdrojElectReon,INSIDEEVs

Komentáre k článku