Ekologické čistenie DPF filtra na 98 % pôvodného stavu

Slepá koncovka výfuku skutočne nemusela byť.ZDROJ | TECHBOX

Automobilová preprava nám zjednodušuje život v maximálnej možnej miere. Ide o najvyužívanejší dopravný prostriedok dnešnej doby. Okrem komfortu a rýchlej prepravy však jeho používaním nášmu prostrediu škodíme. Určitým spôsobom je však možné tento negatívny vplyv pri zvýšení výkonu vozidla eliminovať. Ide o ekologické čistenie DPF filtra na 98 % pôvodného stavu.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie každoročne pri dopravných nehodách zomrie asi 1,2 milióna ľudí a 20 – 50 miliónov ľudí je zranených.

Z hľadiska životného prostredia to nie je o nič lepšie, pretože v tomto smere je doprava na prvom mieste, pokiaľ ide o spôsobenie znečisťovania ovzdušia. Podľa Svetovej rady pre energetiku sa prevádzkou vozidiel do životného prostredia uvoľňuje asi 17 % globálnych emisií skleníkových plynov. Množstvo negatívnych vplyvov, ktoré je nutné mať pod kontrolou.

Pokiaľ je ale moderné auto súčasťou vášho života a už sa neviete dočkať, kedy ho zasa využijete na výlet do prírody a otestovanie novej termovízie Pard pri love, predstavujeme vám univerzálny a neškodný spôsob zvýšenia výkonu motora auta bez toho, aby bolo pre životné prostredie tak škodlivé.

Čo je ekologické čistenie DPF filtra?

Motor je veľmi dôležitá časť vo vozidle, od ktorého v podstate závisí jeho chod aj výkon. Sám o sebe by ale silu na rozbeh auta nemal. Potrebuje k tomu plyn, ktorý je zdrojom najčastejšieho znečistenia ovzdušia. Aby sa tomu predišlo je vo výfukovom systéme umiestnený filter na zachytávanie častíc výfukových plynov, ktoré sa pri spaľovaní paliva vyskytujú. Tento filter sa inštaluje na naftové vozidlá za prvým alebo druhým katalyzátorom, v závislosti od schémy motora.

Ako to už ale chodí, časom a používaním sa všetko okolo nás opotrebuje a pôvodné vlastnosti nie sú už tak stopercentné. Vymeniť poškodenú vec za novú je najjednoduchšie riešenie, je to ale záťaž nielen pre našu peňaženku, ale aj životné prostredie. Preto, ak sa chceme pri využívaní vozidla vyhnúť negatívnym dopadom na našu planétu, je vhodné pristupovať k jej ochrane adekvátnym spôsobom. A v tomto prípade to znamená DPF filter pri použití vhodných pracovných odevov vyčistiť.

Šetrný a ekologický spôsob čistenia

Pod moderným ekologickým čistením DPF filtra sa rozumie jeho repas. Teda kompletné rozobranie, vyčistenie a obnovenie do pôvodného stavu. Bez čo najmenšieho znečistenia okolia a jeho ohrozenia.

Ideálne za pomoci prístrojov, ktoré sú metrologicky overené a na takúto opravu a opätovné použitie filtrov pevných častíc najvhodnejšie. Zaistíte si tým nielen lepší výkon auta, ale aj obnovenie na 98 % pôvodného stavu.

V súlade s environmentálnymi normami Euro-3 sa tieto filtre pevných častíc začali inštalovať v európskych krajinách na dieselové vozidlá v niektorých automobilkách už od roku 2000. Plošne k tomu došlo až od roku 2006, kedy už začala platiť norma Euro 4.

Kontaminanty zachytávané takýmto filtrom sú zložité zlúčeniny uhlíka s vodou, sírou a kovmi. Ich veľkosti častíc sa pohybujú od 10 nm do 1 mikrónu. Spolu tvoria sadze, ktoré sú škodlivé nielen pre zdravie, ale aj životné prostredie. Vďaka filtru pevných častíc zostáva iba 0,1 % týchto zlúčenín vo výfukových plynoch.

Súčasná norma Euro 6, znižuje hodnoty oxidu dusíka z 0,18 na 0,08 g/km a nespálených uhľovodíkov + oxidov dusíka z 0,23 na 0,17 g/km.

Takže, rovnako ako mnohým moderným firmám pomáha v náročnom triedení odpadu špeciálna magnetická separácia, v prípade starostlivosti o auto a jeho filtre, je to jeho oprava obnovením alebo repasom. Najdôležitejšie na tom ale je, že ušetríte nielen svoj rozpočet, ale aj životné prostredie, ktoré ochránite pred vplyvom škodlivých sadzí.

Komentáre k článku