EGNOS zlepšuje navigáciu v Európe cez GPS, aj Galileo

ZDROJ | SlideServe

Služby satelitnej navigácie GNSS (z anglického Global Navigation Satellite System) ako americký GPS, ruský GLONASS, európsky Galileo, alebo čínsky  BeiDou sú dôležité pre fungovanie systémov a zariadení od dopravy, po armádu.

Na aplikácie využívajúce satelitnú navigáciu sa dnes spoliehajú stovky miliónov ľudí na celom svete v doprave, poľnohospodárstve, kritickej infraštruktúre a ďalších, nehovoriac o armáde, kvôli ktorej pôvodne vznikli.

Pozrite siČo je GPS, globálny pozičný systém?

Ich význam bude ďalej narastať aj s príchodom sietí 5G, autonómne jazdiacich vozidiel a internetu vecí všeobecne. Počet GNSS zariadení vo svete sa má za dekádu zvýšiť ešte o polovicu – zo 6,4 miliárd v roku 2019, na 9,5 miliárd v roku 2029. Dobrou správou je, že pomocou nadstavbových technológií je možné satelitnú navigáciu podstatne vylepšiť.

ZDROJ | European GNSS Agency

Jednou z takýchto technológií je EGNOS (European  Geostationary  Navigation  Overlay System), čiže Európsky systém prekrytia satelitnej navigácie. V súčasnosti sa používa na zlepšenie výkonu GPS a od roku 2025 rozšíri aj Galileo. EGNOS bol nasadený na poskytovanie navigačných služieb na záchranu života a zlepšenie služieb pre používateľov leteckej, námornej a pozemnej dopravy. Napríklad v leteckej doprave umožňuje nielen horizontálnu, ale aj vertikálnu navigáciu a na malých letiskách môže nahradiť systémy pre presné rádiové navádzanie.

EGNOS využíva merania GNSS vykonané referenčnými stanicami umiestnenými hlavne v Európe a v severnej Afrike. Údaje sa prenášajú do centrálneho výpočtového centra, kde sa vypočítavajú rozdielne korekcie a správy integrity. Tieto výpočty sa potom vysielajú v pokrytej oblasti pomocou geostacionárnych satelitov a slúžia na rozšírenie pôvodných informácií zo satelitov GNSS (v súčasnosti GPS).

Nová generácia EGNOS

EGNOS začal 9. októbra 2019 písať novú kapitolu, keď zo štartového komplexu 200 na kozmodróme Bajkonur odštartovala nosná raketa Proton-M s urýchľovacím blokom Briz-M. Pod aerodynamickým krytom vyniesla na obežnú dráhu družice Eutelsat 5 West B a MEV-1, pričom EUTELSAT 5 West B je hostiteľom užitočného zaťaženia systému EGNOS GEO-3.

Bude podporovať  ďalšiu generáciu programu pod označením EGNOS V3.

EGNOS V3 rozšíri služby GPS aj Galileo v pásmach L1 a L5. Okrem toho bude prostredníctvom nového kanála SBAS (satellite-based augmentation system) na L5 poskytovať ďalšie služby satelitnej navigácie.

Pozrite siGalileo je nefunkčný, pre technické problémy ho odstavili na neurčito

Nová generácia EGNOS bude ťažiť aj z posilnenej bezpečnosti na zvýšenie odolnosti služieb EGNOS voči potenciálnym hrozbám. Chvíľu to však potrvá. EGNOS V3 bude dostupný v roku 2024 a od roku 2025 rozšíri aj signály systému Galileo.

ZdrojEuropean GNSS Agency

Komentáre k článku