EduPage je šikovné riešenie, ktoré ZŠ dodá šmrc súčasnosti

ZDROJ | mysocialife.com

Môžete zahodiť žiacke knižky, triedne knihy, prestať komplikovane riešiť ospravedlnenky a budete mať školáka viac pod kontrolou. Vďaka komplexnému on-line riešeniu.

Školský rok klope na dvere, čo istotne zaregistrovali aj tí, čo už dávno nie sú školopovinní. Ostatne, my sme tiež začali seriál Čo do školy 2019… kde sme sa zatiaľ pozreli na vychytávky pre prvý a druhý stupeň základnej školy. Že sa schyľuje k prvému zvonenie dávajú nenápadne najavo aj Google Play alebo App Store. Medzi najvyhľadávanejšími aplikáciami je momentálne EduPage. O čo ide?

ZDROJ | edupage.org

aSc EduPage je komplexný informačný systém pre materské, základné, stredné a umelecké školy. Slogan znie „Učitelia učia, my robíme zbytok“. Tu je už zrejme jasné, že ide o riešenie, ktoré má odbremeniť nie lne učiteľov od náročnej administratívy, aby sa mohli plne sústrediť na výučbu. Nie je však zameraný jednostranne ponúka celú plejáda užitočných funkciu aj pre rodičov a samozrejme žiakov.

Z pohľadu učiteľa, resp školy, je EduPage šikovné riešenie, ako preniesť cely proces výučby do on-line prostredia, čím sa zjednoduší množstvo procesov. Riešenie umožní vytvoriť škole web stránku bez toho, aby jej autor musel ovládať niektorý z programovacích jazykov. EduPage sa dá implementovať aj do už existujúcich web stránok.

Ak je web stránka, teda prvotný nutný krok k tomu, aby škola mohla so svojimi žiakmi komunikovať on-line, na svete, dá sa implementovať od elektronickej triednej knihy, cez zadávanie známok, dochádzku, či komunikáciu s rodičmi v podstate všetko. Systém dokáže automaticky zadané udeje vyhodnocovať a spracovať ich na komunikáciu. Ako príklad môžeme použiť dochádzku. Systém automaticky počíta absencie a neskoré príchody a pravidelne informuje rodičov.

Pre učiteľov a školy je toto riešenie výhodné aj v prípade suplovania. Informáciu o zmene vyučujúceho stačí raz zadať do systému a objaví sa všade tam, kde je to potrebné. Do systému sa dá tiež integrovať položku jedáleň, ktorá okrem menu ponúka aj možnosť prihlasovania a odhlasovania z obedov, platby, evidenciu jedál, či objednávok.

Riešenie tiež dokáže pracovať s platbami, ktoré sú počas školského roku potrebné vykonať. Okrem toho, že nutné poplatky sa dajú realizovať on-line, ponúka systém možnosť kontroly uhradených platieb a správneho priradenia k žiakovi vďaka možnosti importovať platbu priamo z banky. Cez systém sa tiež dajú elektronicky podávať ospravedlnenky, žiadosti, prihlášky a hlásiť sa na semináre, krúžky a iné akcie.

Obrovským benefitom je aplikácia pre smartfóny, ktorá celý systém umožňuje pohodlne používať aj rodičom a samotným žiakom. Samozrejme, potrebné je, aby škola mala riešenie nainštalované a aktívne ho používala.

Aplikácia EduPage je zdarma na App Store a Google Play. Po stiahnutí a prvom otvorení vám ponúkne štyri možnosti ako aplikáciu používať. Môžete sa prihlásiť ako žiak, prihlásiť sa pomocou pozvánky, založiť EduPage pre svoju školu alebo využiť možnosť hosť. My sme si aplikáciu prezreli pomocou poslednej ponúkanej možnosti. Tento článok nie je recenziou, má informatívny charakter.

ZDROJ | edupage

Vrámci menu sme našli všetky položky, ktoré sľubuje hlavná stránka edupoge.org, teda ak systém využíva škola v plnom rozsahu žiak, či rodič, vedia priamo v aplikácii kontrolovať známky, dochádzku, triednu knihu, rozvrhy a suplovanie, nechýba tiež položka fotky či galéria, platby, už spomínaný odkaz na stravovanie, ale aj možnosti na komunikáciu.

ZDROJ | edupage

Čo nás veľmi milo prekvapilo je e-learning, teda interaktívne testy pre žiakov, ktoré slúžia na kontrolu vedomostí. Majú do 10 MB, treba ich stiahnuť, a pokrývajú všetky predmety základnej školy. V aplikácii sa dajú tiež nastaviť notifikácie pre prípad zmeny rozvrhu, pridania známky či udalosti, pridaní domácich úloh, prípadne ich nesplnenie alebo aj keď dieťa v škole chýba.

ZDROJ | edupage

Dôležitou informáciou je, že celé riešenie EduPage je v slovenčine a žiak – používateľ za službu neplatí. Pre školu je k dispozícii bezplatná verzia, najzákladnejšia platená stojí od približne 11 € mesačne.

Zdrojedupage.org

Komentáre k článku