Dokážete odlíšiť pravdu od konšpirácie? Umelá inteligencia už áno

ZDROJ | geralt/Pixabay

Výskumný tím univerzity UCLA vyvinul umelú inteligenciu, ktorá dokáže „rozmeniť na drobné“ informácie a tak rozlíšiť pravdu od hoaxu a konšpirácie. Tento systém kontroly pravdivosti plánuje zautomatizovať a tak pomôcť očistiť internet od nepravdivých a často aj škodlivých informácií.

Nie každá konšpiračná teória je natoľko pritiahnutá za vlasy, aby ju dokázal každý automaticky odlíšiť od pravdy a naopak nie každá pravdivá informácia je natoľko „nudná“, aby nemohla na prvý pohľad pôsobiť ako úplný výmysel. Konšpiračné teórie založené na kúskoch pravdy sú tak často tie najviac šírené, mnoho ľudí im vďaka pravdivému základu ľahko uverí.

Profesor Vwani Roychowdhury z Kalifornskej univerzity v Los Angeles ako príklad takejto konšpiračnej teórie uvádza hoax, podľa ktorého môžu za šírenie ochorenia COVID-19 vysielače 5G sietí. Zrnkami pravdy v prípade tejto konšpirácie sú fakty, že mikrovlné žiarenie v obrovských dávkach poškodzuje bunky a tie zhodou okolností istým spôsobom poškodzuje aj nový koronavírus.

Na takúto konšpiračnú teóriu založenú na istých faktoch, hoc nepochopených, prevedených do extrému či zámerne prekrútených, sa veľmi rýchlo nabaľujú ďalšie bunky príbehu – Bill Gates a vakcinácia, nanočipy a ovládanie ľudstva a ďalšie. Umelá inteligencia vytvorená výskumníkmi dokáže tieto príbehy a teórie rozložiť a jednotlivé bunky vizualizovať na akejsi myšlienkovej mape.

Kým v prípade pravdivých správ a príbehov sa takáto mapa postupným odhaľovaním celého obrazu neustále rozrastá o ďalšie drobné a overiteľné fakty, v prípade konšpiračných teórií sa táto mapa vytvorí veľmi rýchlo a rovnako rýchlo sa aj jej štruktúra aj zastabilizuje. Do jej príbehu totiž nepribúdajú žiadne fakty, samotná teória sa iba neustále v ozvenách opakuje v rámci uzatvorených komunít, ktoré takýmito konšpiračnými teóriami žijú.

Pozrite si„Unikla databáza začipovaných Slovákov“, ktorá baví internet

Mapu, resp. štruktúru pravdivého príbehu vďaka jej hustote nie je možné len tak ľahko rozbiť. Štruktúra konšpiračnej teórie sa naopak kvôli chabým prepojeniam informácií a faktov (napr. súvis 5G s Billom Gatesom) rozpadne ako domček z karát. To je kľúč novej umelej inteligencie k odhaľovaniu hoaxov na internete.

Výskumníci aktuálne skúmajú, ako by mohli tento proces plne zautomatizovať a veria, že ho v budúcnosti spoločnosti prevádzkujúce diskusné fóra a sociálne siete budú schopné implementovať do svojich platforiem.

ZdrojGizmodo

Komentáre k článku