Dlhšia trvácnosť a garantovaný servis. EP chce právo na opravu výrobkov

ZDROJ | Engadget

Súčasná spotreba jednorazových plastov, ochranných a hygienických pomôcok a podobných produktov nadobúda počas aktuálnej pandémie desivé rozmery. Problém, ktorý nás však postihuje dlhodobo, je krátka fyzická, aj morálna životnosť výrobkov dlhodobej spotreby a často problematický a drahý pozáručný servis.

V záujme „trvalo udržateľného rastu“ ekonomiky, čo je sám osebe úplne iracionálny cieľ, výrobcovia vyrábajú elektroniku, prístroje, či automobily tak, aby po niekoľkých rokoch bola výhodnejšia kúpa nového, ako servis starého.

Čo je ale dobré pre ekonomiku, nie je v tomto prípade dobré pre ekológiu. Množstvo odpadov už vážne degraduje životné prostredie.

Zmeniť to chcú poslanci Európskeho parlamentu (EP), ktorí v stredu vyzvali na posilnenie udržateľnej spotreby podporou opätovného používania a opraviteľnosti výrobkov a obmedzovaním praktík, ktoré skracujú ich životnosť. Hoci výrobcovia popierajú, že by do svojich produktov ukrývali „kazítka“, v niektorých prípadoch bolo dokázané, že to naozaj robia.

Pozrite siJednotné nabíjačky mobilov príkazom? EÚ to zvažuje

EP chce podporiť opätovné používanie a opravu výrobkov a zvýšiť povedomie spotrebiteľov o ochrane životného prostredia.

Poslanci schválili nelegislatívne uznesenie, v ktorom vyzvali Európsku komisiu, aby predložila legislatívny návrh zavádzajúci právo spotrebiteľov na opravu výrobkov a zaistila systematickosť, nákladovú efektívnosť a atraktívnosť opráv. Jeho súčasťou má byť aj predĺženie záruk, právna záruka na náhradné diely namontované odborným servisom a lepší prístup k informáciám o opravách a údržbe výrobkov.

EP chce aj väčšiu pomoc trhom s použitým tovarom, opatrenia proti postupom skracujúcim životnosť výrobkov a podporu udržateľnej výroby.

Keďže mobilné telefóny predstavujú z hľadiska životnosti jeden z najvypuklejších environmentálnych problémov, ktorý priživujú ponukou dotovaných produktov aj mobilní operátori, EP zopakoval tiež výzvu na zavedenie systému univerzálnej nabíjačky. Má sa tak znížiť objem elektronického odpadu.

Snaha o unifikáciu nabíjačiek pre mobily siaha viac ako desaťročie do minulosti. Jej spoluiniciátorom bol  ešte v roku 2009 aj Günter Verheugen, vtedajší eurokomisár pre podnikanie. So zaujímavým prístupom teraz prišiel Apple, ktorý nové modely svojich smartfónov predáva bez nabíjačky (aj bez slúchadiel), hoci k tomu nebol prinútený zo strany EÚ.

ZDROJ | Huawei

EP žiada aj povinné označovanie výrobkov podľa ich trvácnosti a jasné informácie o predpokladanej životnosti produktu. Z prieskumu Eurobarometra vyplýva, že 77% občanov EÚ uprednostňuje servis zariadenia pred jeho výmenou. Až 79% opýtaných si myslí, že výrobcovia by mali byť povinní uľahčiť opravu digitálnych zariadení, alebo výmenu ich jednotlivých častí.

Pozrite siiPhone 12 bez nabíjačky v balení?! Toto Apple nemôže prejsť… alebo?

Uznesenie požaduje posilnenie úlohy environmentálnej značky EÚ, ktorá by sa mala využívať vo väčšej miere. V ďalšej časti navrhuje nové pravidlá nakladania s odpadom a presadzuje odstránenie právnych prekážok, brániacich oprave, ďalšiemu predaju a opätovnému používaniu výrobkov, s cieľom posilniť trh s druhotnými surovinami.

V tomto štádiu nie je jasné, ktoré požiadavky z návrhu sa podarí dostať do legislatívy. Popri komplikáciách pre výrobcov a predajcov v podobe ďalšieho povinného označovania výrobkov, však oceníme, ak si opäť budeme môcť kupovať napríklad práčky, ktoré vydržia dlhšie ako päť rokov.

ZdrojEurópsky parlament

Komentáre k článku