Deutsche Telekom a Ericsson preniesli 100 Gbit/s cez mikrovlny

ZDROJ | TelecomTV

Smerové rádiové trasy (takzvané rádioreléové spoje, RRS) sa na prenos dát, ale aj TV signálu používajú už dlhé roky. V zložitom teréne nahrádzajú metalické, alebo optické káble.

S príchodom bunkových sietí pre mobilné telefóny význam RRS ešte narástol. Všetky tie základňové stanice BTS musia byť totiž pripojené na chrbticovú sieť, aby mohli komunikovať s centrálny spojovacím systémom. Antény týchto linkových spojoch na stožiaroch BTS ľahko rozoznáte, lebo na rozdiel od antén mobilných sietí majú kruhový tvar a formu malej paraboly v kryte.

Pozrite siEricsson Mobility Report: komunikácia v réžii 5G a internetu vecí

Prichádzajúce siete 5G budú mať enormné množstvo malých základňových staníc, čo dramaticky zvýši potrebu ich konektivity. A tá bude z veľkej časti bezdrôtová. Lenže gigabitové rýchlosti pre mobilných účastníkov si vyžiadajú možno o dva rády vyššie rýchlosti pri pripojení na chrbticovú sieť. To je už pre mikrovlny poriadna výzva.

Odolný voči budúcnosti

Našťastie, Ericsson v spolupráci s Deutsche Telekomom ukázali, že takáto technológia je reálne dostupná. Na skúšobnom mikrovlnovom spoji s dĺžkou 1,5 km dosiahli nepretržitú stabilnú rýchlosť 100 Gbit/s.

ZDROJ | Ericsson

Spoločný projekt, realizovaný v servisnom stredisku Deutsche Telekom v Aténach, predstavuje technický prielom, pretože dosiahnutá rýchlosť je viac ako 10-násobne vyššia oproti súčasným komerčným riešeniam v podobnom pásme milimetrových vĺn (70/80 GHz).

Pozrite siEricsson spustil v Česku prvý mikrovlnný spoj s kapacitou 10 Gbit/s

Podľa Ericssonu úspešný test potvrdzuje, že mikrovlnné spoje majú potenciál ponúknuť kapacitu optických vlákien vzduchom. Tým sa RRS stanú ešte dôležitejšími pre poskytovateľov telekomunikačných služieb pri vytváraní redundantných sietí ako záložných spojení k optike, alebo pri náhrade optických káblov tam, kde nie sú realizovateľné, alebo ekonomické.

Vďaka schopnosti poskytnúť vysokú dátovú priepustnosť budú mikrovlnné spoje technológiou schopnou pokryť výkonové požiadavky sietí 5G.

Vylepšené komerčné riešenie

Koncom roku 2018 prelomili Ericsson a Deutsche Telekom pri mikrovlnnom spoji bariéru 40 Gbit/s s využitím komerčných zariadení vrátane systému Ericsson MINI-LINK 6352. Ten v súčasnosti poskytuje kapacitu 10 Gbit/s cez kanál o šírke 2000 MHz. Na zvýšenie priepustnosti na viac ako 10-násobok bol pri aktuálnom teste použitý okrem rádiového pojítka MINI-LINK 6352 aj kanál s väčšou šírkou 2500MHz.

ZDROJ | Ericsson

Ďalším dôležitým rozdielom bolo nasadenie mnohonásobného vstupu-výstupu 8×8 MIMO s krížovou polarizáciou. To umožňuje pomocou komerčných rádií MINI-LINK 6352 s kanálom o šírke 2,5 GHz v pásme E (70/80 GHz) prenášať osem nezávislých dátových tokov súčasne.

Pozrite siSwisscom spustil prvú komerčnú sieť 5G v Európe

Pri prenose dát sa tak dosiahla v špičke spektrálna efektivita až 55,2 bit/s/Hz, čo pri kanáli o šírke 2 500 MHz dáva priepustnosť 138 Gbit/s. A dosiahnutá špičková rýchlosť tomu zodpovedala. Počas testovacej prevádzky v polovici apríla dosahovala prenosová rýchlosť stabilne hodnoty nad 100 Gbit/s (so spoľahlivosťou vyššou ako 99,995 percent), pričom maximum sa priblížilo k hranici  140 Gbit/s.

Pozrite siElektrické stĺpy riešením pre siete 5G? Zrejme áno

Vzhľadom na komplikované konštrukčné riešenie – umiestnenie štvorice parabolických antén na samostatnom držiaku – nebude podobný systém najvhodnejším typom pre pripojenie najmenších buniek siete 5G. Môže však výborne poslúžiť po štandardné BTS. Isté je, že siete 5G si vyžiadajú ešte celý rad riešení, ktoré bude potrebné zvládnuť „za pochodu“, tak, ako sa budú zvyšovať parametre technológie.

ZdrojEricsson

Komentáre k článku